Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đức Cương
(400000.0112)

Tiến sĩ

25

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đức Cương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1968

 • Địa chỉ:

  77 Ngự Bình, Phường An Cựu, Tp Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983439750
  Email: cuongs2007@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp giảng dạy Lịch sử

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương pháp giảng dạy Lịch sử

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1994 Đến : 01/12/1995 Công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế (QĐ của Sở GD Thừa Thiên huế)
  Từ : 01/01/1996 Đến : 01/11/1996 giảng viên tập sự Khoa Lịch Sử, trường Cao đẳng Sư phạm Thừa thiên Huế (QĐ của Ban tổ chức chính quyền Tỉnh)
  Từ : 01/12/1996 Đến : 01/03/2010 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Sử Địa, Khoa Xã hội Giảng viên Khoa Xã Hội Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
  Từ : 01/04/2010 Đến : 23/07/2019 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp giảng dạy Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 1993
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2003
  Tiến sĩ Đại học Sư phạm Vinh Sư phạm Lịch sử 2013