Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hữu An
(300000.0465)

Thạc sĩ

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu An
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0972913239
  Email: annguyenxhh2001@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp nghiên cứu Xã hội học Phương pháp định lượng trong nghiên cứu xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nghiên cứu khảo sát, vốn xã hội, lòng tin xã hội, giá trị xã hội, hành vi chính trị so sánh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2010 Đến : 01/02/2011 Bộ môn Giới - Gia đình - Dân số - Khoa Xã hội học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/08/2011 Ở nhà
  Từ : 01/09/2011 Đến : 26/06/2019 Bộ môn Giới - Gia đình - Dân số - Khoa Xã hội học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Xã hội học 2010
  Thạc sĩ Đại học Tổng hợp Vacsava Xã hội học 2016