Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Hòa
(500000.0220)

Chuyên khoa 2

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Văn Hòa
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  26/87 Lịch Đợi, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tvhoa759@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Độc chất và dược lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Độc chất và dược lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dược lý

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1987 Đến : 26/06/2019 Phó trưởng Bộ môn - Dược lý; Trưởng Bộ môn - Dược lý; Trưởng Phòng - HCQT BV Trường Bộ môn Dược lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường đHY Huế Y đa khoa 1987
  Chuyên khoa 1 Trường đHY Huế 1994
  Thạc sĩ Trường đHY Huế 2001
  Chuyên khoa 1 Trường đHY Huế Y tế công cộng 2005
  Đại học Trường ĐH Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2006
  Chuyên khoa 2 Trường đHY Huế 2007