Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Bá Hải
(500000.0104)

Thạc sĩ

11

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

4

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Mai Bá Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Thôn Thanh Hà , Quảng Thành , Quảng Điền , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +84-905.06.62.00
  Email: maibahai211@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Điều dưỡng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Điều dưỡng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Điều dưỡng Người lớn (Adult Nursing)

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điều Dưỡng Lâm Sàng, Đào tạo Điều dưỡng, Ứng dụng KHCN trong đào tạo Y Khoa

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2010 Đến : 01/02/2011 Khoa Điều dưỡng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2011 Đến : 27/06/2019 Khoa Điều dưỡng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giagnr viên tập sự
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Y Dược Huế Điều dưỡng 2010
  Thạc sĩ Đại học Burapha, Thái lan Điều dưỡng 2015