Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Anh Tú
(900000.0121)

Tiến sĩ

20

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Anh Tú
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1963

 • Địa chỉ:

  68 Lê Lợi , Phú Nhuận , Tp Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: phamatu@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giảng dạy Ngôn ngữ học tiếng Pháp (Hình thái Cú pháp), Liên văn hóa, Kỹ năng thực hành tiếng Pháp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Liên văn hóa

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1984 Đến : 01/12/1989 Sở VHTT CB thư viện
  Từ : 01/12/1989 Đến : 01/12/1992 Tạp chí Sông Hương CB biên tập
  Từ : 01/01/1993 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : 20/05/2019 Trưởng Khoa - Tiếng Pháp Khoa Tiếng Pháp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Pháp 1984
  Thạc sĩ Đại học Rouen Pháp 1998
  Tiến sĩ Trường Đại học Rouen-Cộng Hòa Pháp Ngôn ngữ Pháp 2002