Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Tuyết Nhân

Thạc sĩ

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Tuyết Nhân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905081718
  Email: lenhan2811@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Bộ môn Công nghệ tế bào @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2015