Dữ liệu Nhà khoa học

Bùi Quang Thành

Thạc sĩ

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bùi Quang Thành
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  , P. Thủy Dương , TX. Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0989161651
  Email: thanhqbui.chem@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa đại cương, Hóa kỹ thuật.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học vật liệu, Vật liệu nano.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (A - 2012)
  Tiếng Anh (IELTS - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Hóa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/2014 Đến : 10/12/2018 Giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Hóa học 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Hóa lý thuyết và Hóa lý 2013