Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lê Ngân Chinh

Thạc sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Lê Ngân Chinh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  1 Đinh Công Tráng , Thuận Thành , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenlenganchinh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giảng dạy học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Huế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ học khối liệu và ứng dụng CNTT vào giảng dạy

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (B1 - 2016)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 10/10/2013 Đến : 15/09/2019 Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Ngoại ngữ, Huế Sư phạm tiếng Anh 2013
  Thạc sĩ Đại học Ngoại ngữ, Huế Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 2016
  Thạc sĩ Đại học Adelaide, Nam Úc Giáo dục học 2019