Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Quang Khiếu
(300000.0197)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

129

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Quang Khiếu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1968

 • Địa chỉ:

  22 Phan Văn Trường, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dinhquangkhieu@gmail.com, dqkhieu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa lý, Vật liệu nano, Phân tích hóa lý

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1990 Đến : 17/06/2019 Tổ trưởng chuyên môn Bộ môn Hóa lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHTH Huế Hoá học 1989
  Thạc sĩ ĐHQG Hà Nội Hoá học 1997
  Tiến sĩ Trường ĐHKH Huế Hoá học 2008