Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Liên
(300000.0236)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

32

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Liên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nttliencnsh@hueuni.edu.vn; nthuliencnsh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ sinh học tảo, Công nghệ môi trường, Chỉ thị phân tử, Đa dạng sinh học.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học, Công nghệ sinh học tảo, Công nghệ sinh học môi trường; Vi khuẩn lam độc hại và độc tố của vi khuẩn lam trong các thủy vực nước ngọt

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Ban lãnh đạo Viện
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1989 Đến : 01/03/2015 Tổ phó chuyên môn - Công nghệ Sinh học Bộ môn Công nghệ sinh học - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
  Từ : 01/04/2015 Đến : 20/05/2019 Phó Viện trưởng - Viện Công nghệ sinh học Ban Lãnh đạo Viện - VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Sinh học 0000