Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Liên
  • 300000.0236

Nguyễn Thị Thu Liên
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Ban lãnh đạo Viện

Xem chi tiết
Trần Nam Tú
  • 600000.0188

Trần Nam Tú
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết