Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Yên Bình

Võ Thị Yên Bình

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Trương Thị Diệu Chi
  • 100000.0032

Trương Thị Diệu Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Ngô Xuân Cường
  • 100000.0034

Ngô Xuân Cường
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Cường
  • 100000.0016

Nguyễn Xuân Cường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hà Thị Ngọc Diệu
  • 100000.0027

Hà Thị Ngọc Diệu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Trùng Dương
  • 100000.0007

Nguyễn Trùng Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
  • 100000.0033

Nguyễn Hải Đăng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Giang

Nguyễn Thị Hoài Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Thị Hạnh
  • 100000.0021

Lê Thị Hạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Trương Chí Hiếu
  • 800000.0247

Trương Chí Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Trương Chí Hiếu

Trương Chí Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Hoàng Thị Sinh Hương
  • 100000.0028

Hoàng Thị Sinh Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết