Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Thống kê 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ THEO BẰNG CẤP
Tính đến thời điểm (hiện tại)
TT
Đơn vị
GS
PGS
TSKH
TS
ThS
CN
BS
KS
1
Cơ quan Đại học Huế
0
8
0
18
43
1
0
0
2
Trường Đại học Khoa học
2
40
1
113
146
16
0
2
3
Trường Đại học Sư phạm
2
43
2
127
123
26
0
2
4
Trường Đại học Y dược
6
50
0
107
187
31
48
0
5
Trường Đại học Nông lâm
2
29
3
88
162
20
0
21
6
Trường Đại học Nghệ thuật
0
1
0
1
63
30
0
0
7
Trường Đại học Kinh tế
0
15
1
39
138
15
0
0
8
Trường Đại học Ngoại ngữ
0
4
0
32
137
25
0
0
9
Trường Đại học Luật
0
4
1
18
49
16
0
0
10
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
0
0
0
5
19
6
0
3
11
Khoa Du lịch
0
2
0
6
43
28
0
0
12
Khoa Giáo dục Thể chất
0
0
1
6
22
24
0
0
13
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
0
0
0
0
1
0
0
0
14
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
0
1
0
2
14
0
0
0
15
Trung tâm Học liệu
1
0
0
1
9
0
0
0
16
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0
0
0
0
1
0
0
0
17
Trung tâm Phục vụ Sinh viên
0
0
0
0
1
0
0
0
18
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
0
0
0
1
5
2
0
1
19
Viện Tài nguyên và Môi trường
0
1
0
2
14
0
0
0
20
Viện Công nghệ Sinh học
0
3
0
6
7
0
2
0
21
Nhà Xuất bản
0
0
0
0
2
0
0
0
22
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
6
39
4
92
125
32
0
0
Tổng cộng
19
240
13
664
1311
272
50
29