Dữ liệu đề tài

01-2018

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm)

DTQG- 504.05-2018.300

Năng lực chống chịu biến đổi khí hậu của các cộng đồng người dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm tiếp cận tài nguyên rừng.

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Cao Úy, Lê Văn Nam

B

Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu véc tơ không trơn có ràng buộc

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phan Nhật Tĩnh (Chủ nhiệm)

QT-DA

VẬN DỤNG TALK-SHOW TRONG DẠY HỌC

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Chương trình VLIR
Người tham gia: Phạm Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm)

ĐHH

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát khả năng hấp phụ – giải hấp 5-aminosalicylic acid của hydrogel glucomannan-poly(acrylic acid)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Lê Lâm Sơn (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu, Lê Thùy Trang, Nguyễn Vĩnh Phú

B2019-HH56

Nghiên cứu tổng hợp các nano kim loại và phức kim loại trên nền chitosan oligosaccharide có khả năng kích thích tăng trưởng và kháng bệnh đối với cây tiêu

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Thị Thanh Hải

B

Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực duyên hải miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm)

B

Nghiên cứu tri thức và hệ thống canh tác bản địa thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm)

B

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất rượu men lá tại Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm)

B

Nghiên cứu các giải pháp phục hồi và phát triển hệ sinh thái rú cát dựa vào cộng đồng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng ven biển miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Huy Tuấn (Chủ nhiệm)