Dữ liệu đề tài

B

Bảo đảm quyền con người khi áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Kiện (Chủ nhiệm)

B

Cải cách giáo dục ở một số quốc gia Đông Nam Á từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đặng Văn Chương (Chủ nhiệm)

B2019-DHH-03

Nghiên cứu huyền thoại trong văn học từ góc nhìn ký hiệu học văn hóa qua trường hợp tiểu thuyết của Yasunari Kawabata và Haruki

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Thị Diễm Hằng (Chủ nhiệm)

B

Phân lập các chủng vi sinh vật có khả năng tạo hạt biofloc nhằm ứng dụng trong công nghệ nuôi tôm biofloc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm)

B

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Minh Tâm (Chủ nhiệm)

B

Phát triển mô hình hoạt động song song đa cấp để tăng hiệu năng hoạt động của CAPE

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm)

B

Nghiên cứu ảnh hưởng của rối loạn chuyển hóa lên chức năng sinh sản của nam giới hiếm muộn

Lĩnh vực: Sinh lý học y học
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm)

ĐHH

Ánh xạ hữu tỉ và một số vấn đề liên quan đến iđêan cơ sở

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Quang Hóa (Chủ nhiệm), Hồ Vũ Ngọc Phương, Văn Đức Trung

CS-DTT.06-XH-07

Ảnh hưởng của Hinđu giáo đến chính trị, xã hội, văn hóa các quốc gia Đông Nam Á thời cổ trung đại

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ty

CS-DTT05-XH-48

Châu Á trong chiến tranh thế giới thứ hai (1929-1945)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Chương, Đặng Văn, Nguyễn Thị Ty

CS-DTT02-XH-32.

Chính sách đối ngoại của Mạc Phủ Tôcưgaoa và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của lịch sử Nhật bản (1603- 1868)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ty

NN-NCCB40.90.06

Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Siêu Âm - Vi Sóng Chế Tạo Vật Liệu Sắt Điện, Áp Điện Trên Cơ Sở PZT Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương