Dữ liệu đề tài

DP-DT1993-1995

Nghệ thuật tạo hình trên đất Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Sở KHCN&MT Thừa Thiên Huế, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

B1993-1995

Phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Liễn, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

CS-DT1993-1994

Chuyển biến kinh tế tại Việt Nam cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến

BCTV_NPH1

Thơ Thiền Việt Nam - Những vấn đề lịch sử và tư tưởng nghệ thuật.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phạm Hùng

DP-DT10

Xác định nguyên nhân gây nứt đất tại khu vực Hương Hồ tỉnh Thừa Thiên Huế 1993.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

DP-DT-

Xác định nguyên nhân nứt đất gây biến dạng công trình tại bệnh viện Cam Lộ Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

CS-DTco so nam 1993

Vai trò của khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay đối với sự phát triển LLSX và cũng cố QHSX XHCN .

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

CS-DTnam 1993

Tính tương đối của không gian và thời gian dưới ánh sáng của thuyết tương đối

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

DP-DT1993

Nghiên cứu thích nghi vịt Khakicambell tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

NN-NDT

Thành Lập Bản Đồ ĐCTV-ĐCCT Vùng Bình Sơn - Hải Vân, Tỷ Lệ 1/200.000, Lưu Trữ Cục Địa Chất & Khoáng Sản Việt Nam, Hà Nội

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Trường Đĩu

B93.12.08

Nghiên Cứu Thích Nghi Vịt Cao Sản Trứng (Khakicampbell) Trên Địa Bàn Các Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

B91-12-04

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tính chủ động và năng lực thực hành của sinh viên nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng, Lê Khắc Huy