Dữ liệu đề tài

B96-06-CB-10

Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Sinh Thái Lãnh Thổ Trung Du Quảng Trị Và Thừa Thiên Huế Làm Cơ Sở Cho Định Hướng Quy Hoạch Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Sinh Thái Khu Nghỉ Mát Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

B2004.09.17

Rèn Luyện Kỹ Năng Địa Lý Cho Sinh Viên ĐHSP Thông Qua Môn Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

740101

Thời Tiết, Khí Hậu Với Thời Vụ Sản Xuất Nông Nghiệp Hợp Lý Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

B99-09-04

Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh Giá Kiến Thức Sinh Viên Phần Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Trong Các Trường ĐHSP

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

KT 20

Nghiên Cứu Các Điều Kiện Địa Lý Phục Vụ Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế - Xã Hội Vùng Đồng Bằng Ven Biển Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

TKT 18

Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Khả Năng Phát Triển Ngành Nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp Truyền Thống Ở Thừa Thiên Huế (chương Trình Nghiên Cứu Việt Nam - Hà Lan)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

B2005-08-09 TĐ

Nghiên Cứu Xây Dựng Một Số Mô Hình Sản Xuất Nông Lâm Nghiệp Và Chuyển Giao Các Tiến Bộ Kỹ Thuật Ở Các Mô Hình Sản Xuất Cho Người Dân Ở Tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn An

Nghiên Cứu Áp Dụng Chế Phẩm Vi Nấm Phòng Chống Mối Phá Hại Khu Di Sản Văn Hoá Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn

Nghiên Cứu Đa Dạng Và Đề Xuất Giải Pháp Bảo Tồn Côn Trùng Ở Vườn Quốc Gia Bạch Mã

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn