Dữ liệu đề tài

B2003.10.07

Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng Và Đánh Giá Kết Quả Điều Trị Các Khuyết Tật Vùng Cổ Bàn Chân Tại Bệnh Viện Trường Đại Học Y Khoa Huế Năm 2000-2002

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Nghi Thành Nhân

TMT 20

Nghiên Cứu Hiện Trạng Và Khả Năng Phát Triển Ngành Nghề Tiểu Thủ Công Nghiệp Truyền Thống Ở Tỉnh TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Năm

B99-09-40

Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh Giá Kiến Thức Sinh Viên Phần Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Trong Trường Đại Học Sư Phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Năm

7.8.14.98

Nghiên Cứu Các Điều Kiện Địa Lý Phục Vụ Tổ Chức Lãnh Thổ Kinh Tế-xã Hội Vùng Đồng Bằng Ven Biển Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Năm

B2001.07.14

Thực Trạng Và Giải Pháp Về Thị Trường Chứng Khoán Ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Vui

B2003 10- 13

Nghiên Cứu Các Chỉ Tiêu Nhân Trắc Ergonomic Làm Cơ Sở Cho Thiết Kế Các Trang Bị Lớp Học Của Học Sinh Mẫu Giáo Và Cấp I

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2002-07-04

Nghiên Cứu Các Tính Chất Quang Phổ Của Vật Liệu Lân Quang Sral2o4 Pha Tạp Nguyên Tố Đất Hiếm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Sơn

DAAD 1999/BAN-05

Nghiên Cứu An Toàn Thực Phẩm Trong Các Hệ Thống Chăn Nuôi Lợn Ở Việt Nam. (nghiên Cứu Hợp Tác Với Trường ĐH Humboldt, CHLB Đức)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh

Agropolis/IDRC 31835-201-1-DO

Nghiên Cứu Sử Dụng Thức Ăn Sẵn Có Của Địa Phương Để Nuôi Lợn Thịt Ở Các Hộ Vùng Ven Đô Thành Phố Huế. (giải Thưởng Nghiên Cứu Khoa Học Của Agropolis, IDRC, Canada)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh