Dữ liệu đề tài

4.3.3/98

Vật Lý Và Linh Kiện Áp Điện

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Duy Dần

B2003 -09-09

Nghiên Cứu Phương Pháp Dạy-học Ngành Tiếng Anh Chuyên Ngữ Tại Đại Học Huế Và Những Giải Pháp Đề Nghị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Viên

B2005-08-02

Xây Dựng Phương Pháp Khuyến Nông Phù Hợp Cho Các Vùng Và Đối Tượng Khác Nhau

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển

B200-07-17-TĐ

Chế Tạo Máy Rửa Siêu Âm Công Suất Trên Cơ Sở Biến Tử Gốm Áp Điện Hệ PZT Pha Tạp

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương

B200-07-55

Nghiên Cứu Tính Chất Điện, Quang, Áp Điện Của Vật Liệu Gốm PbTiO3 Pha Tạp La

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương

B2001-07-85

Nghiên Cứu Khả Năng Chống Chịu Stress Nước Ở callus Cà Chua (Lycopersicon esculentum L.)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng

B2001-12-11

Thực Trạng Và Những Vấn Đề Cơ Bản Về Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Nông Nghiệp, Nông Thôn Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Văn Sơn

B2002.07.12

Việt Nam Trong Chính Sách Khu Vực Của Australia Giai Đoạn 1973-2000

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định

B2006-12-10

Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân Ở Thành Phố Huế - Thực Trạng Và Giải Pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Châu

Sử Dụng Tài Liệu Thành Văn Trong Dạy Học Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917-1945) Ở Lớp 12 Trường Trung Học Phổ Thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vĩnh Tường