Dữ liệu đề tài

Tìm Hiểu Sinh Hoạt Tôn Giáo Của Tín Hữu Thiên Chúa Giáo Ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

B2004-10- 10

Khảo Sát Môi Trường Lao Động Và Phân Tích Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Sức Khỏe Nghề Nghiệp Của Công Nhân Đúc Đồng Ở Phường Đúc - Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

(Đề tài cấp Tỉnh)

Khảo Sát Và Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Tỉnh Thừa Thiên Huế Và Đề Xuất Định Hướng Giải Pháp Nhằm Khắc Phục Các Nguồn Nước Bị Nhiễm Bẩn

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

B2005-07-02

Khai Phá Luật Theo Tiếp Cận Tập Thô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Lan Giao

B05-07-09

Phong Cách Ngôn Ngữ Hồ Chí Minh Qua Các Văn Bản Bằng Tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tất Thắng

B2003.07.15

Đặc Trưng Các Văn Hóa Thời Tiền Sử, Sơ Sử Ở Miền Trung Và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phúc

B94.06.09

Khảo Cổ Học Tiền Sử Và Sơ Sử Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phúc

B2000.07.62.TĐ

Lũ Lụt Ở Các Tỉnh Miền Trung, Diễn Biến Trong Hai Thế Kỷ XIX Và XX; Nguyên Nhân, Các Biện Pháp Cứu Tế Xã Hội, Đề Xuất Giải Pháp Khắc Phục

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang

B2000-08-22

Nghiên Cứu Thực Nghiệm Xác Định Một Số Thông Số Tối Ưu Về Cấu Tạo Và Chế Độ Làm Việc Của Máy Cán Ép Cây Bàng Sợi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

KC-04

Đánh Giá Đáp Ứng Miễn Dịch Ở Gà Sau Tiêm Phòng Vaccine Gumboro Thế Hệ Mới. (Đề Tài Nhánh Cấp Nhà Nước)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân

B2004-08-02

Xác Định Thời Điểm Tiêm Vắc Xin Dịch Tả Lợn Thích Hợp Cho Lợn Con

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân

B2002-10-12

Tìm Hiểu Một Số Yếu Tố Liên Quan Tới Các Bệnh Ung Thư Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thanh Huề