Dữ liệu đề tài

B2003- 08-11

Nghiên Cứu Các Giải Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Đất Sản Xuất Lúa Năng Suất Thấp Sang Nuôi Trồng Thủy Sản Ở Xã Phú Xuân, Phú Vang, T T- Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất

Nghiên Cứu Quản Lý Sức Khỏe Cá Nuôi Lồng Với Sự Tham Gia Của Người Dân Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất

B98-08-16

Nghiên Cứu Nguyên Nhân Và Biện Pháp Phòng Trừ Dịch Bệnh Cho Tôm Cá Nước Lợ Trong Một Số Ao Nuôi Ở Đầm Phá Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất

B2001-12-05

Những Giải Pháp Chủ Yếu Để Tạo Việc Làm, Tăng Thu Nhập Cho Lao Động Nông Thôn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thị Hồng Hà

B2004-08-05-TĐ

Nghiên Cứu Biện Pháp Nâng Cao Năng Suất Và Chất Lượng Thịt Lợn Phù Hợp Với Điều Kiện Chăn Nuôi Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long

B2002-08-03

Nghiên Cứu Tổ Hợp Lai Pietrain X Móng Cái Tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Thăng Long

B2005-07-04

Nghiên Cứu Phân Lập Một Số Cấu Tử Của Tinh Dầu Và Dầu Gừng Loài Zingiber Officinale Rosc Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Cư

B2000.07.54

Vua Hàm Nghi Với Phong Trào Cần Vương Ở Bình Trị Thiên 1885-1888

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến

B2004.10.02

Nghiên Cứu Rối Loạn Đường Máu Ở Giới Tu Sĩ ≥15 Tuổi Có Chế Độ Ăn Trường Chay Tại Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hải Thủy

B2001.10.06

Siêu Âm Tuyến Giáp Ở Độ Tuổi Học Sinh Cấp 2, 3 Và Đại Học Tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hải Thủy

B2003.10.14

Nghiên Cứu Tình Hình Mắc Bệnh Sỏi Hệ Tiết Niệu Trong Nhân Dân Ở Một Số Xã Thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Hoa

B2003-07-11

Tiểu Thuyết Việt Nam Giai Đoạn 1930-1945, Nhìn Từ Góc Độ Tự Sự Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thành