Dữ liệu đề tài

Nghiên Cứu Hệ Vi Sinh Vật Cố Định Đạm, Phân Giải Phôtpho Vô Cơ Khó Tan Trong Đất Cằn Cỗi Vùng Gò Đồi Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

B2000 - 09 - 48

Thực Trạng Và Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Bộ Môn Tâm Lý Học Ở Các Trường ĐHSP Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn

B2003-09-03

Khảo Cứu Và Phân Tích Các Giá Trị Văn Hóa Dân Tộc Trong Văn Học Việt Nam Thời Trung Đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thời Đôn

Bảo Tồn Di Sản Hán Nôm Huế (Đề Tài Cấp Nhà Nước - Tham Gia)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh

B2003.09.04

Văn Khắc Hán Nôm Dân Gian Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh

B2001.09.04

Nghiên Cứu Lập Danh Mục Làng Xã Từ Quảng Bình Đến Quảng Nam Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B99.09.34

Hiệu Đính, Dịch Lại Và Chú Thích \"ô Châu Cận Lục\" Của Dương Văn An

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B92.28.07

Nghiên Cứu Văn Học Tư Tưởng Và Lịch Sử Triều Nguyễn (Tham Gia)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh

420105

Ảnh Hưởng Của Cấu Trúc Lên Các Hiệu Ứng Cao Tẩn Trong Siêu Mạng Bán Dẫn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2004-9-08

Nghiên Cứu Các Tính Chất Quang Của Bán Dẫn Có Cấu Trúc Chuẩn Một Chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

411501

Nghiên Cứu Các Tính Chất Vật Lý Của Bán Dẫn Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong