Dữ liệu đề tài

CS-DT

Liên truyện Người ăn chay của Han Kang từ góc nhìn nữ quyền sinh thái

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phan Nguyễn Phước Tiên (Chủ nhiệm)

DHH 2018-01-136

Hoạt động thương mại giữa Nhật Bản với khu vực Đông Nam Á trong thế kỷ XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Tâm (Chủ nhiệm)

CS-DT

Khảo sát mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của cư dân vạn đò tái định cư tại phường Hương Sơ, thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Yến (Chủ nhiệm)

106.02-2018.47

Cải tiến nấm men Saccharomyces cerevisiae để làm hạt nano chuyển thuốc

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Đức Huy

CS-DT

nghiên cứu biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển phong trào tập luyện TDTT cho sinh viên trường đại học kinh tế ĐHH

Lĩnh vực: Y học thể thao, thể dục
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Thị Mai

CS-DT

nghiên cứu biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển phong trào tập luyện TDTT cho sinh viên trường đại học kinh tế đại học huế

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Phạm Thị Mai

DHH-2017-01-114

Nghiên cứu động lực học của hạt tải trong một số bán dẫn có cấu trúc nano

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Thị Ngọc Bảo (Chủ nhiệm), Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Đinh Như Thảo, Dương Đình Phước

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng bài tập trò chơi vận động nhằm góp phần năng cao thể lực cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế - Đại học Huê

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Cao Thái Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Lê Minh Huy

CS-DTGDTC/ 2018-12

Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức nhanh chuyên môn Bóng rổ cho Nam sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trần Quang, Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Anh Bảo, Nguyễn Thanh Nguyên

CS-DTT2016-138-GD-NN

Nghiên cứu việc sử dụng hệ thống Moodle hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ không chuyên cho các lớp tiếng Anh A2 tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: LÊ CHÂU KIM KHÁNH (Chủ nhiệm), Nguyễn Hà Quỳnh Như, Nguyễn Lê Ngân Chinh

CS-DT

Ảnh hưởng chế phẩm vi sinh vật có khả năng phân giải lân vô cơ khó tan đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Xuân Phương (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Trần Thị Phương Nhung