Dữ liệu đề tài

OS/13

Matching Feed Behaviour Of Goat To Local Feed Resources: New Model Of Feeding System (Đề Tài Do Đại Sứ Quán Hà Lan Tài Trợ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B/3024-2

Transmission Of Feed Information From Mother To It\"s Offspring (Đề Tài Do International Foundation For Science (ifs) Tài Trợ Cho Những Nhà Khoa Học Trẻ)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B/3024-1

Manipulation Of Feeding Behaviuor For Monogastrics Production: Effects Of Early Experience On The Post-weaning Acceptance Of Novel Feed (duckweed) By Largewhite And Mong Cai Pigs Rearing In Wet/hot Co

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

623104

Nghiên Cứu Cơ Chế Hình Thành Sở Thích Ăn Của Động Vật

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B2004-08-01

Ứng Dụng Tập Tính Để Phát Triển Nuôi Dê Nhốt Dựa Vào Các Phế Phụ Phẩm Nông Nghiệp Rẻ Tiền, Sẵn Có Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Văn Tiện

B2002-09-01

Đặc Điểm, Khuynh Hướng Và Sự Phát Triển Văn Học Mỹ-la Tinh Nửa Sau Thế Kỷ XX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bửu Nam

B96-09-03

Tiếp Nhận Văn Học Ở Nhà Trường Phổ Thông Trung Học (Đổi Mới Phương Pháp Dạy Và Học Văn Theo Khuynh Hướng Lý Thuyết Tiếp Nhận Hiện Đại Thế Giới

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bửu Nam

B2004.07.13

Làng Nghề Truyền Thống Với Vấn Đề Xây Dựng Làng Văn Hoá Hiện Nay Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tân

610502

Sự Phân Bố Và Khả Năng Sinh Kháng Sinh Của Xạ Khuẩn Ở Trong Đất Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Biền Văn Minh