Dữ liệu đề tài

CS-DTT.05-GD-121

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỂ RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KỸ NĂNG SOẠN BÀI GIẢNG SINH HỌC 10

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đông Thư

NN-NCCBKhóa luận tốt nghiệp

Tìm hiểu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

CS-DTCTV_PDP6

Điều tra các yếu tố môi trường sinh thái, hiện trạng sản xuất và kinh tế xã hội để xác định quy mô và cơ cấu nuôi trồng thủy sản bền vững khu vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc

B2005 - 07 - 42

Nghiên cứu và biên soạn giáo trình Du lịch và môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Bùi Thị Thu

CS-DT2005-22

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đói nghèo ở xã Phú Sơn huyện Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Kim Tuyến

QT-DA- ASF-Cohort 7

Comparative Study On Thai And Vietnamese Lacquering Process And Techniques

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

QT-DASIDA-SAREC2005

Đánh giá cây thức ăn tự nhiên nuôi lợn ở quy mô nông hộ miền núi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Hữu Toàn

QT-DADự án Nuffic

Nghiên cứu và ứng dụng “Giáo dục đại học theo đinh hướng nghề nghiệp - POHE tại đại học Nông Lâm Huế”

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hiếu, Lê Tiến Dũng, Trần Thị Xuân An, Lệ, Trần Thị, Hòa, Trần Đăng

CS-DTB

Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang

CS-DT2005.CT.11.01

Hoa văn trang trí bia lăng Gia Long

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình