Dữ liệu đề tài

BTS

Đánh giá các yếu tố tự nhiên hệ đầm phá Thừa Thiên Huế ảnh hưởng đến sản xuất thuỷ sản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Văn Tin, Lê Năm, Trần Văn Thắng

NN-DTKX ĐL 94-16

Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn, những vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

BCTV_NPH2

Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phạm Hùng

NN-DTKX(KX03-21B)

Những biện pháp kinh tế tổ chức và quản lý để phát triển nông nghiệp hàng hóa và đổi mới cơ cấu kinh tế. (Đề tài cấp nhà nước do Viện kinh tế Nông nghiệp chủ trì).

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp, Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Văn Toàn

NN-DT12345

1997 Summer fine arts exhibition 1998 The first sculpture show in Thua Thien Hue 2001 The second sculpture show in Thua Thien Hue 2001 Contemporary Fine Arts exhibition with the participation of 5 Universities of fine arts exhibition , Viet Nam - Thai Lan 2003 Thua Thien Hue Fine Arts exhibition 2004 10th annyversary of national sculpture exhibition , Ha Noi 2004 Spring fine arts exhibition . 3/2004 Sculpture and Painting exhibition 2004 The ninth northern central Viet Nam of fine arts exhibition , Quang Tri 2004 The third International Sculpture symposium at Hue 2005 The tenth northern central viet nam of fine arts exhibition , Quang Binh 2005 Thua Thien Hue fine arts exhibition 2005 Fine arts exhibition Silpakorn University,Bangkok-Thailand 2005 10th year anniversary of normalization exhibition , Viet Nam - United States American 2004 Spring fine arts exhibition . 2006 The third sculpture show in Thua Thien Hue 2007 The eleventh northern central Viet Nam of fine arts exhibition , Ha Tinh 2007 Contemporary Fine Arts exhibition by lecturers 6 University from Thai Lan &Viet; Nam 2008 Spring fine arts exhibition . 2008 The twelfth northern central Viet Nam of fine arts exhibition , Nghe An 2009 Spring fine arts exhibition . 2010 Spring fine arts exhibition . 7/2010 Art camp 2010 the international candle festival Ubonratchatanee - Thailand 8/2010 Contemporary Fine Arts exhibition Viet Nam - Laos - Thai Lan , Ubonratchatanee - Thailand 2011 Spring fine arts exhibition . 2011 Time and the return exhibition . 2011 Northern central Viet Nam of fine arts exhibition , Quang Binh

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thái Quảng

DP-DT*

Xác định đứt gãy kiến tạo và ảnh hưởng của nó đến nhà máy ximăng 8,2 vạn tấn/năm Đông Hà, Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Canh

CS-DT1994.1.1

Bước đầu tìm hiểu về nai và nghề nuôi nai ở Đăk Lắk.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Mạnh Đạt

B94-12-14

Nghiên cứu phát triển chăn nuôi bò sữa ở khu vực miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Xuân Bả

NN-NCCB04-1-12b

Bước Đầu Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Mật Độ Điện Tử Và Khả Năng Phản Ứng Và Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Hợp Chất Chứa Vòng Indol

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan

B94.26.18

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Và Một Số Đặc Điểm Sinh Thái Của Lưỡng Thê Và Bò Sát Ở Vùng Phía Nam Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

B94.06.01

Nghiên Cứu Một Số Lớp Bài Toán Tối Ưu Không Trơn Và Ứng Dụng Trong Các Mô Hình Cụ Thể

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thế Phùng, Trần Đình Long, Lực, Lê Tự

DP-DT1993-1995

Nghệ thuật tạo hình trên đất Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Sở KHCN&MT Thừa Thiên Huế, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)