Dữ liệu đề tài

CS-DTCS-2005

Một số đặc trưng cơ bản của truyền hình

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Quốc Hải (Chủ nhiệm)

B2005-09-04

Nghiên cứu một số trạng thái phi cổ điển mới trong thông tin lượng tử và lý thuyết chất rắn

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

DP-DT8/2008

Nghiên cứu quy trình sản xuất nấm Xích chi và Hoàng chi làm dược liệu ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Anh

QT-DA06

Phát hiện nhiễm Virus Viêm gan B trong huyết thanh cuả sinh viên y khoa bằng kỹ thuật Elisa.

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vĩnh Khánh, Phan Thị Minh Phương

CS-DT-DHKH-2005

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của tôm càng xanh trong điều kiện nuôi thí nghiệm

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Chế Thị Cẩm Hà

CS-DTDHKT

Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Diệu Thúy

CS-DTT05.TN.70

"Phương pháp lập luận mờ trên cơ sở Đại số gia tử"

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm)

QT-DA-WWF-SNV

Assessment of Ecotourism and Community-based Tourism potential along the Ho Chi Minh Highway in the central Truong Son Landscape

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: WWF Greater Mekong’s Vietnam Programme, Trần Anh Tuấn

CS-DTDHKH-CS-2006

Điều tra, đánh giá sự ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng nước sông Như Ý - Thành phố Huế

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tuấn, Đường Văn Hiếu, Trần Ngọc Tuấn

CS-DT DHKH-2005

Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Một Số Yếu Tố Môi Trường Và Sự Nở Hoa Tảo (Algae Blooms) Ở Sông Như Ý, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Như Ý, Hồ Nhật Khanh

B2005-10-06

Nghiên cứu nồng độ Alpha Foeto protein (AFP) bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang ở người bình thường, xơ gan và ung thư gan nguyên phát.

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hương, Trần Văn Huy, Lê Thị Phương Anh; Nguyễn Thị Băng Sương, Hoàng Cao Thắng, Phù Thị Hoa, Trần Thị Ngọc Anh

CS-DTT.05 - XH -49

Quan hệ Nga - Việt thời kỳ sau Chiến tranh lạnh (1991 - 2001)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm)