Dữ liệu đề tài

CS-DT

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập Hán Nôm

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Phạm Thị Gái (Chủ nhiệm)

ĐHH

Thừa Thiên Huế trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Hoài Thanh, Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm)

B 2008-DHH08-03TD

Nghiên cứu sản xuất que chuẩn đoán nhanh bệnh ký sinh trùng Toxoplasma Gondii ở người và gia súc

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân (Chủ nhiệm), Huỳnh Văn Chương và cs

B2009-DHH09-01

Nghiên cứu sự biến thiên hàm lượng kháng thể ở lợn sau tiêm vaccine phòng bệnh Mycoplasma hypnneumoniae

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Lê Văn Phước, Lê Xuân Ánh

CS-DT

Đánh giá sự đáp ứng của chương trình đào tạo đối với sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Phước Đạt (Chủ nhiệm)

B2003-07-13

Giáo Dục Và Khoa Cử Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Đăng

Xây Dựng Mô Hình Nhân Gống Lúa Mới Tc1 (chương Trình Khuyến Nông Thực Hiện Năm 2002)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng

Xây Dựng Mô Hình Nhân Giống Lạc Mới (chương Trình Khuyến Nông) (Thực Hiện Năm 2000 - 2005)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng

Dự Án: Sản Xuất Thử Nghiệm Giống Lạc Mới Được Chọn Tạo Dt1, Dt2 Ở Miền Trung (Thực Hiện Năm 1999 - 2000)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng

Nghiên Cứu Chọn Tạo Giống Lúa Mới Bằng Đột Biến Hoá Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng