Dữ liệu đề tài

NN-DTKC- 08- 30

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn

CS-DTT.02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Xuân Hòa, Nguyễn Thanh Hùng

CS-DT-2004

Quản lý hệ thống cây xanh khu vực Đại Nội thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế bằng công nghệ GIS

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Khắc Tuấn, Trần Kim Nhân

CS-DTT02-GD-58

Đánh giá chương trình Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Khoa Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bảo Khâm

CS-DTT02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên

CS-DT02-GD-66

Tìm hiểu thực trạng về sự sẳn sàng tâm lý đối với nghề dạy học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Đăng Nguyên

QT-DADA

Chương trình hỗ trợ sinh kế cho các nhóm dân cư nghèo và thiệt thòi ở vùng đầm phá Tam Giang, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

CS-DT2004-2005

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số dòng, giống lạc mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm)

NN-DADA 2004-2005

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống vừng V6

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Hoàng Kim Toản

NN-DADA2004-2005

Xây dựng mô hình nhân giống lúa mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng, Hoàng Kim Toản

CS-DTT04-GD97

Thiết kế bài dạy học Lâm nghiệp Trung học phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động tự học của học sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân (Chủ nhiệm)

B2004-10-06

Đánh giá hiệu quả của Budesonide và Fluticasone trong điều trị dự phòng hen phế quản ở trẻ em

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn