Dữ liệu đề tài

B98.11.10

Tính Tạo Hình Trong Trang Trí Kiến Trúc Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B96.11.05

Nghệ Thuật Khảm Sành Sứ Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

642404

Xác Định Độc Tố Của Một Số Loài Thủy Sản Có Độc Tố Ở Đầm Phá, Ven Biển Tỉnh Thừa Thiên Huế Và Nghiên Cứu Phương Pháp Phòng Trừ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Suy Nghĩ

620405

Thành Phần Hoá Học Và Tác Dụng Chống Oxy Hoá Của Một Số Cây Thuốc

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quý Hai

B2003-07-04

Nghiên Cứu Tác Dụng Chống Ôxy Hoá Của Một Số Cây Thuốc Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quý Hai

B2004.08.04

Thu Nhận Chê Phẩm Protease Của Vi Khuẩn Phân Lập Tù Vỏ Đầu Tôm Và Ứng Dụng Trong Công Nghệ Thực Phẩm

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Bích Thủy

B2001.08.43

Nghiên Cứu Quá Trình Sấy Một Số Nông Sản Có Độ Ẩm Cao Bằng Bức Xạ Hồng Ngoại

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Bích Thủy

B2002-07-18

Thừa Kế Theo Di Chúc Và Thực Tiễn Áp Dụng Tại Thừa Thiên Huế Từ Năm 1998 Đến Năm 2003

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Đức Lương

B91.28.02

Vận Dụng Quan Điểm Mác Lênin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Giảng Dạy Lịch Sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hồng Việt

B2004-07-08-TĐ

Nghiên Cứu Phân Bố Mầm Bệnh Dịch Tả Lợn Ở Thừa Thiên Huế Và Tạo Miễn Dịch Chủ Động Sớm Chống Bệnh Dịch Tả Lợn Cho Lợn Con Theo Mẹ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hồng Sơn