Dữ liệu đề tài

B99.09.32

Khảo Sát Sự Ăn Mòn Thép Ct3 Trong Một Số Môi Trường Và Tác Dụng Ức Chế Quá Trình Ăn Mòn Của Một Số Hợp Chất Hoá Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoái

B2005.09. 08-NN

Một Số Vấn Đề Thi Pháp Tiểu Thuyết Minh - Thanh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải

B2002.09.10

Ứng Dụng Thi Pháp Học Hiện Đại Vào Việc Phân Tích Tác Phẩm Văn Học Châu Á Trong Trường Trung Học Phổ Thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải

B99.09.35

Một Số Thành Tựu Và Đặc Điểm Chủ Yếu Của Tiểu Thuyết Trung Quốc Sau Cách Mạng Văn Hóa

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải

B99-09-40

Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh Giá Kiến Thức Sinh Viên Phần Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Trong Trường Đại Học Sư Phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám

B2004-08-06-TĐ

Nghiên Cứu Phát Triển Nuôi Cá Dìa (siganus Guttatus) Và Tôm He Rằn (penaeus Semisulcatus) Ở Vùng Đầm Phá Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước

B2001-09-12

Nghiên Cứu Các Giải Pháp Phổ Cập Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Tại Khu Vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ân

630305

Nghiên Cứu Sự Phân Bố Và Khả Năng Chuyển Hóa Một Số Chất Hữu Cơ Và Vô Cơ Của Khu Hệ Vi Sinh Vật Ở Vùng Đầm Phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế (2005-2006)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

Nghiên Cứu Hệ Vi Sinh Vật Cố Định Đạm, Phân Giải Phôtpho Vô Cơ Khó Tan Trong Đất Cằn Cỗi Vùng Gò Đồi Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

B2003-09-03

Khảo Cứu Và Phân Tích Các Giá Trị Văn Hóa Dân Tộc Trong Văn Học Việt Nam Thời Trung Đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thời Đôn