Dữ liệu đề tài

B98-09-23

Phong Trào Đấu Tranh Chính Trị Ở Huế Trong Kháng Chiến Chống Mỹ, Cứu Nước (1954-1975)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2005-10-04

Nghiên Cứu Kiểu Hemoglobin Trên Người Dân Tộc Vân Kiều, Xã Thanh, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến

B2001.10.13

Nghiên Cứu Tình Hình Đời Sống, Dinh Dưỡng Và Một Số Bệnh Truyền Nhiễm Của Quần Thể Người Dân Sống Trên Các Vạn Đò Sông Hương, Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Đình Chiến

B2002-09-03

Nghiên Cứu Về Pháp Luật Hình Sự Dưới Triều Nguyễn (1802-1884)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Công Bá

B2006-DHH03-09

Quan Niệm Nhàn Qua Sáng Tác Của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ Và Nguyễn Khuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B2006-ĐHH04-08

Khảo Sát Kích Thước Và Chức Năng Thanh Lọc Của Thận Ở Người Cao Tuổi Tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

Tìm Hiểu Sinh Hoạt Tôn Giáo Của Tín Hữu Thiên Chúa Giáo Ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển

B2004-10- 10

Khảo Sát Môi Trường Lao Động Và Phân Tích Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Sức Khỏe Nghề Nghiệp Của Công Nhân Đúc Đồng Ở Phường Đúc - Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

(Đề tài cấp Tỉnh)

Khảo Sát Và Đánh Giá Chất Lượng Nguồn Nước Sinh Hoạt Tỉnh Thừa Thiên Huế Và Đề Xuất Định Hướng Giải Pháp Nhằm Khắc Phục Các Nguồn Nước Bị Nhiễm Bẩn

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

B2005-07-02

Khai Phá Luật Theo Tiếp Cận Tập Thô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Lan Giao

B05-07-09

Phong Cách Ngôn Ngữ Hồ Chí Minh Qua Các Văn Bản Bằng Tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tất Thắng

B2003.07.15

Đặc Trưng Các Văn Hóa Thời Tiền Sử, Sơ Sử Ở Miền Trung Và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phúc