Dữ liệu đề tài

B2002-07-07

Nghiên Cứu Tổng Hợp Natrium Carboxymethylchitin Từ Vỏ Tôm Và Tìm Hiểu Khả Năng Ứng Dụng Trong Nông Nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Mậu

B2002-ĐHH-01-TĐ

Nghiên Cứu Thực Trạng Đào Tạo Đại Học Theo Phương Thức Giáo Dục Từ Xa Của Đại Học Huế Và Đề Xuất Các Giải Pháp Phát Triển

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

NN-DANNF-05/2000

Nghiên Cứu Sử Dụng Các Axít Béo Không No Mạch Dài Cho Lợn Thịt (nghiên Cứu Hợp Tác Giữa Hội Dinh Dưỡng Động Vật Hà Lan Và Trường Đại Học Nông Lâm Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh

B2000-12-18

Nghiên Cứu Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Tính Bền Vững Của Các Chương Trình Tín Dụng Cho Các Hộ Nghèo Ở Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lại Xuân Thủy

B2001-10-05

rối loạn chuyển hóa canxi-phospho máu trên bệnh nhân suy thận mạn và hướng điều trị mới

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Người tham gia: Võ Tam, Hoàng Bùi Bảo

CS-DTDHKH_2001

Hoàn thiện về tổ chức quản lý thu thuế qua thực tiễn địa bàn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT2001

Xác định công thức bón phân để đạt năng suất lúa cao trên đất phù sa nghèo dinh dưỡng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm)

DP-DTQB1

Nghiên cứu đánh giá hệ sinh thái và môi trường vùng hạ lưu sông Kiến Giang phục vụ phát triển bền vững

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Thủy Châu Tờ

CS-DT11.2001

Tìm hiểu sự tái phát dục của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ trong điều kiện sinh sản nhân tạo tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ nhiệm)

CS-DT2001-HVH

Một số vấn đề về sự tiếp thu tư tưởng văn hoá phương Tây của Trung Quốc và Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Hiển (Chủ nhiệm)