Dữ liệu đề tài

QT-DA

VẬN DỤNG KAHOOT TRONG DẠY HỌC

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Văn phòng Chương trình VLIR
Người tham gia: Phạm Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm)

DTQG

Study on dynamical model considering incremental constitutive relationship of magnetorheological damper

Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Minh Cường, Ma Ran (Chủ nhiệm)

B2018

Pháp luật về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam – áp dụng tại khu vực Trung bộ

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm)

B2018

Năng lực cảm xúc xã hội và mối quan hệ với sức khoẻ tâm thần ở lứa tuổi vị thành niên

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đậu Minh Long (Chủ nhiệm)

B2018

Tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại - nhìn từ lý thuyết diễn ngôn thân thể

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Sâm (Chủ nhiệm)

B2018

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế acetylcholinesterase của một số loài thuộc chi Hippeastrum Herb. ở Việt Nam

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài (Chủ nhiệm)

B2018

Nghiên cứu ứng dụng Aminoethoxyvinylglycine (AVG) trong bảo quản quả bơ sau thu hoạch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm)

MÃ SỐ: 10 - 2018

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THỰC HÀNH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Đỗ Văn Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Anh Tú

GDTC/2018-06

Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập hồi phục tích cực sau giờ học Giáo dục Thể chất cho sinh viên trường Đại học Y dược Đại học Huế

Lĩnh vực: Y học thể thao, thể dục
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Tuấn (Chủ nhiệm)

B2018

Mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra ở các xã bãi ngang ven biển khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm)

B2018

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch lễ hội ở miền Trung - Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Lê Thị Kim Liên (Chủ nhiệm)

B2018

Vai trò của di cư lao động trong chiến lược tái cấu trúc hoạt động sinh kế của các hộ gia đình nông thôn vùng ven biển hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Đăng Bảo Châu (Chủ nhiệm)