Dữ liệu đề tài

CS-DT

Mối tương quan giữa cách ứng phó và mức độ stress của sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Đông (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-03E-2017

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức với đồng nghiệp của giảng viên tại Khoa Du lịch, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Hoàng Thị Anh Thư (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01E-2017

Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng online của người tiêu dùng tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-16D-2017

Đánh giá tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch huyện Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm), Bạch Thị Thu Hà

CS-DTKDL-01H-2017

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo sau đại học tại Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm)

CS-DTCS - DTKDL - 12D - 2017

Nghiên cứu khai thác Tổ chức sự kiện phục vụ hoạt động du lịch tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Quản Bá Chính

CS-DTKDL-30E-2016

Nghiên cứu nhận thức về hình ảnh điểm đến Huế của du khách quốc tịch Thái Lan.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hà Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-29E-2016

Nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị của làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-28D-2016

Nâng cao ý thức văn hóa học đường cho sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Trang (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-27D-2016

Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội tại Điện Hòn Chén – Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phước Hải Thiện (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-26D-2016

Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát tại Thánh Tích Tượng Phật Đài, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-25D-2016

Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội dân gian trong lễ hội Vật Làng Sình tại xã Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)