Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-24H-2017

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên của Khoa Du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Dương Thiện (Chủ nhiệm), Lê Văn Hoài, Nguyễn Thị Minh Phương

CS-DT

Nghiên cứu nội dung xây dựng bài thuyết minh tại các điểm du lịch thuộc quần thể di tích Cố Đô Huế cho sinh viên ngành HDDL Khoa Du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Trần Thị Nhung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-02 H-2018

Xây dựng hệ thống khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động hướng dẫn chuyên đề, khóa luận của giảng viên

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-01H-2018

Xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tại Tổ Tổ chức Hành chính - Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm)

CS-DT

Mối tương quan giữa cách ứng phó và mức độ stress của sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Đông (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-03E-2017

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức với đồng nghiệp của giảng viên tại Khoa Du lịch, Đại học Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia:

CS-DT

Khảo sát ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Du lịch, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Võ Ngọc Trường Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-26D-2017

Đánh giá sự tác động của cấu trúc tài chính đến rủi ro tài chính và giá trị của các doanh nghiệp du lịch được niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Khánh Hưng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng Facebook vào quản lý học tập

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Khoa Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01E-2017

Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng online của người tiêu dùng tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-16D-2017

Đánh giá tính hấp dẫn của tài nguyên du lịch huyện Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm), Bạch Thị Thu Hà

CS-DTKDL-01H-2017

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo sau đại học tại Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm)