Dữ liệu đề tài

NĐT 8-10J

Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng của thuốc tiền liệt thanh giải dùng điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt

Lĩnh vực: Nam học, Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân, Trần Hữu Dàng (Chủ nhiệm), Lê Đình Khánh, Hoàng Văn Tùng, Trần Đình Bình

NN-DABVTV

Nghiên cứu tình hình sử dụng hạt giống lúa tại nông hộ và một số

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Văn Tuất, Ngô Vĩnh Viễn

NN-DANN.DA.KT.04.3.4.20

Nghiên Cứu Chế Tạo Laser TEA-CO2 Làm Việc Với Tần Số Lặp Lại Cao

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

NN-DA2001-2003

Nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số biện pháp bảo vệ, phát triển bền vững vườn Quốc gia Bạch Mã

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Thạnh

NN-DA2000

Dự án nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông Miền Trung,

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Viễn Thọ, Nguyễn Thanh, Lê Văn Thăng, Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Hoàng Ngô Tự Do