Dữ liệu đề tài

DHH2019-01-149

Tuyển chọn và nuôi thu sinh khối vi tảo bản địa ở miền Trung Việt Nam định hướng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lương Quang Đốc (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Trương Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Thị Thu Liên

DHH2019-02-126

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bao bì và alginat trong bảo quản củ ném (Allium schoenoprasum)

Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Thy Đan Huyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn Quốc Sinh, Phan Đỗ Dạ Thảo

DHH-2018

Đối chiếu nghi thức lời nói Tiếng Nga với Tiếng Việt qua hai bình diện ngôn ngữ và văn hóa ứng dụng trong dạy kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ ở giai đoạn đầu.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Vũ Yến Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DT-DHH2018-02-107

Ứng dụng viễn thám kết hợp với thiết bị bay không người lái thành lập bản đồ phân vùng nước tưới cho diện tích đất trồng lúa ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Trịnh Ngân Hà, Trương Đỗ Minh Phượng, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Thị Hải

CS-DTCQDHH-2015-07

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác pháp chế tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Phạm Thế Kiên (Chủ nhiệm), Hoàng Trần Thy Ngọc

DHH 2014-07-12

Đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga và tiếng Việt qua hai bình diện ngôn ngữ - văn hóa theo các chủ đề du lịch thường gặp

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Vũ Yến Sơn (Chủ nhiệm)

ĐHH 2014 -02-48

Điều tra tình hình gây hại, xác định tác nhân gây bệnh và nghiên cứu các biện pháp quản lý bênh héo chết nhanh cây gừng ở Quảng Nam

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Nga (Chủ nhiệm), Nguyễn Vĩnh Trường, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết, Đỗ Vạn Nhánh

CS-DTCQDHH-2014-02

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý sinh viên ngoại trú ở Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Văn Lợi (Chủ nhiệm), Dương Thị Bạch Liên, Nguyễn Vũ Khánh Mỹ, Lưu Mạnh Cường

CS-DTCQĐHH-2014-03

Giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Phan Minh Huấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Hoàng Trần Thy Ngọc, Trần Thị Vĩnh Liên