Dữ liệu đề tài

NN-NCCB40.90.06

Nghiên Cứu Phát Triển Phương Pháp Siêu Âm - Vi Sóng Chế Tạo Vật Liệu Sắt Điện, Áp Điện Trên Cơ Sở PZT Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Chương

NN-NCCB 106.06-2017.340

Nghiên cứu lượng hoá sinh khối các thảm rong và cỏ vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam bằng dữ liệu ảnh viễn thám đa phổ

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Công Tín (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Đường Văn Hiếu, Lương Quang Đốc, Phạm Đức Hùng, Nguyễn Lâm Anh

NN-NCCB106.02-2018.49

Nhận dạng một số gen tham gia vào chu trình chuyển hóa ginsenoside của sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và phân tích biểu hiện của chúng.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Huy, Trần Thúy Lan, Trương Thị Phương Lan, Dương Tấn Nhựt, Nguyễn Hoàng Lộc

NN-NCCB 15-11-2017

định danh, thẩm định 80 loài cây thuốc phân bố ở VQG Bạch Mã

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Việt Thắng (Chủ nhiệm)

NN-NCCB103.02-2016.41

Thiết kế cảm biến khí hiệu năng cao trên cơ sở oxit kim loại bán dẫn loại p quả cầu rỗng

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thái Long, Trần Thái Hòa, Nguyễn Đức Cường (Chủ nhiệm)

NN-NCCB512806

Nghiên Cứu Xây Dựng Quy Trình Phân Tích Vết Một Số Kim Loại Nặng Bằng Phương Pháp Von-Ampe Hòa Tan Dùng Điện Cực Kim Loại Phi Thủy Ngân

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

NN-NCCB540702

Nghiên Cứu Phát Triển Và Áp Dụng Phương Pháp Von-Ampe Hoà Tan Dùng Điện Cực Màng Để Xác Định Vết Các Kim Loại Độc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

NN-NCCB723401

Nghiên Cứu, Dự Báo Sự Biến Đổi Độ Mặn Ở Hệ Đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai Do Ảnh Hưởng Tổ Hợp Các Hồ Chứa Nước Lớn Tả Trạch, Bình Điền, Cổ Bi

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm)

NN-NCCB106-2015.48

Phân lập và xác định hoạt tính sinh học của các chủng vi khuẩn kỵ khí chuyển hóa các hợp chất hữu cơ vòng thơm chứa nhóm halogen khó phân hủy ở Việt Nam

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hòa Duân (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi

NN-NCCB103.02-2015.66

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm sắt điện không chì nhiều thành phần với [Bi0,5K0,5]TiO3 thay đổi.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm)