Dữ liệu đề tài

B2002-07-07

Nghiên Cứu Tổng Hợp Natrium Carboxymethylchitin Từ Vỏ Tôm Và Tìm Hiểu Khả Năng Ứng Dụng Trong Nông Nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Mậu

B91-06-13

Nghiên Cứu Sản Xuất Một Số Sản Phẩm Cao Phân Tử Từ Nguyên Liệu Và Phế Liệu Địa Phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Mậu

B2001-07-01

Điều Tra Đánh Giá Tác Động Của Các Nguồn Nước Thải Đến Môi Trường Và Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Các Nguồn Thải Ở Đô Thị Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thái Long, Nguyễn Văn Hợp

B2018-DHH-07-GEN

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) phục vụ đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC, Thực vật học, Đa dạng sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Minh Đức, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi, Nguyễn Việt Thắng

B2017-21

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tâm linh ở Quảng Trị hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Phương

B2016-DHH-13

Nghiên cứu chế tạo sắt nano oxide làm chất dẫn và nhả curcumin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Hóa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Phạm Xuân Nui (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu

B2016-DHH-13

Nghiên cứu chế tạo sắt nano oxide làm chất dẫn và nhả curcumin

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Nui (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu, Lê Thị Thùy Trang

B2016-DHH-21

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thanh Chương, Cung Trọng Cường, Lương Thái Ngọc, Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú (Chủ nhiệm)

B2016-DHH-17

Đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lợi sinh vật ở hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Trí, Hoàng Ngọc Ánh, Lê Thị Nam Thuận, Nguyễn Duy Thuận, Biện Văn Quyền, Nguyễn Thị Xuân Ninh

B2016-DHH-09

Nghiên cứu sản xuất gạch xây dựng từ phế thải bùn đỏ

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Tuyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Hồ Văn Minh Hải, Bùi Thị Hoàng Diễm, Đặng Xuân Tín, Nguyễn Hải Phong, Đinh Quang Khiếu, Trần Thúc Bình