Dữ liệu đề tài

DP-DT

Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển ở vịnh Xuân Đài tỉnh Phú Yên phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội”;

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Hữu Tình, Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn

DP-DTTHH.2016-KC.03

Phân lập và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Đức Huy, Trần Vũ Ngọc Thi, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Trần Mễ Khuê, Vũ Đức Hoàng

DP-DTTTH-00.01

Nghiên cứu phân vùng nguy cơ sụt đất khu vực trung tâm huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp phòng tránh.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Hoa Thám, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành, Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm)

DP-DT05

Điều Tra Các Nguồn Phát Thải Dioxin Và Furan Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Trị (Đề Tài Cấp Tỉnh)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp

DP-DT04

Nghiên Cứu Đánh Giá Hệ Sinh Thái Và Môi Trường Vùng Hạ Lưu Sông Kiến Giang Phục Vụ Phát Triển Bền Vững (Đề Tài Cấp Tỉnh)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp