Dữ liệu đề tài

CS-DT12.2018

CHIẾN KHU HÒA MỸ Ở THỪA THIÊN HUẾ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1947-1954)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thu Hằng (Chủ nhiệm)

DHH2018-01-129

Chế tạo vật liệu hạt cacbon nanô và ứng dụng nhuộm tế bào

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Diệu Hiền, Ngô Khoa Quang (Chủ nhiệm), Lê Xuân Diễm Ngọc, Chế Thị Cẩm Hà

CS-DT.DHKH.2018.01

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano composite CdSe@SiO2

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Quang Thành (Chủ nhiệm), Mai Xuân Tịnh

CS-DTĐại học khoa học Huế

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện nay: thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT2018

BÀI TOÁN XẤP XỈ BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Bùi Văn Hiếu (Chủ nhiệm)

CS-DT12/2012

Ứng dụng phương pháp xử lý ảnh GAUSSIAN trong thử nghiệm mô hình dự báo phát triển đô thị tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Huy

CS-DT15

Phục dựng lễ hội truyền thống trong Festival Huế: Thực trạng và các giải pháp phát triển

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Huy Thái, Nguyễn Mạnh Hà (Chủ nhiệm)

CS-DT2017-01

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của hoạt động sản xuất nông nghiệp do tác động của biến đổi khí hậu ở khu vực đồng bằng ven biển, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ánh Hằng

CS-DT2017-2017

Nghiên cứu đặc điểm thành tạo cát hệ tầng Nam Ô đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị và đề xuất hướng sử dụng hợp lý

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Trung Thành (Chủ nhiệm), Lê Duy Đạt

CS-DTĐHKH 2017

Nghiên cứu bộ ghép kênh xen rớt quang cấu hình được COADM 16x16 ứng dụng trên mạng quang DWDM

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vương Quang Phước (Chủ nhiệm), Hồ Đức Tâm Linh

CS-DTĐHKH-KHCN

Khảo sát ảnh hưởng của Ca đến cấu trúc và các tính chất nhiệt điện của gốm CuAlO2

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dụng Thị Hoài Trang (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Công Chính, Hoàng Xuân Bách, Le Minh Đức

CS-DTDHKH2017

Thiết kế và thực thi bộ lọc số trên kit FPGA

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Khổng Thị Thu Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhật Quang