Dữ liệu đề tài

QT-DAKU-HUS-VICAS

Phục dựng và bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống tại thôn A Ka, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Hoàng Phương, Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Đình Tuấn Anh, Lê Anh Tuấn, Trần Đức Sáng, Hirohide Kobayashi (Chủ nhiệm), Miki Yoshizumi

QT-DASAUNAC

Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Anh Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Công Tín, Võ Thanh Tùng, Đường Văn Hiếu (Chủ nhiệm)

QT-DA 778090

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2015-2017

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Sỹ Thái

QT-DA2015

Nghiên cứu sự chuyển đổi không gian nhà vườn truyền thống tại khu vực Kim Long, Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trần Thành Nhân, Hirohide Kobayashi

QT-DA2006-01-03(VNM06)

Dự Án ASEAN (ASEAN Regional Centre For Biodiversity Conservation - Arcbc): “Nghiên cứu đa dạng côn trùng của Vườn Quốc Gia Bạch Mã tỉnh Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn

QT-DA2013/09/D/HS6/02675

Vietnamese from Poland - Transnational migrant community as a bridge between Poland and Vietnam

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Grazyna Szymanska-Matusiewicz (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu An

QT-DADA-CSSH

Sản xuất thủy sản bền vững dựa vào cộng đồng tại các xã ven đầm phá Phú Vang, Thừa Thiên Huế, mã số: 76-03-02-064

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)

QT-DATTH_ALUOI

Đánh giá tác động môi trường của thủy điện A Lưới - Hạng mục "Nghiên cứu môi trường đất và sử dụng đất" và " Nghiên cứu biến động cảnh quan"

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Đình Trọng (Chủ nhiệm)

QT-DA2014.2015

The research on problems of "KASOKA: Depopulation" in Rural Area in Mid-Vietnam

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: TSUTSUI Kazunobu (Chủ nhiệm), Bùi Thị Thu, Lê Thị Nguyện, Đỗ Thị Việt Hương, KIMURA Yoshinari