Dữ liệu đề tài

NN-NCCB

Microscopic inputs for nuclear reactions studies at low-energy

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào (Chủ nhiệm), K. Mizuyama, N. Ngoc Duy, T. Dieu Thuy

NN-NCCB103.04-2017.69

“Ảnh hưởng của lời giải chính xác bài toán kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn”. Đề tài Nafosted.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Đăng, Lê Minh Tấn Phúc, N Quang Hưng (Chủ nhiệm), Trần Viết Nhân Hào

NN-NCCB 103.01-2017.361

Tính chất điện tử và nhiệt động của một số vật liệu hai chiều bị hydro hóa khi có mặt từ trường và tạp chất tích điện pha loãng

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Đình Hợi (Chủ nhiệm), Vo Thanh Lam, Phan Van Nham, Doan Quoc Khoa, Nguyen Thi Le Thuy

NN-NCCB 503.01-2015.02

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH TOÁN HƯỚNG ĐẾN DẠY HỌC HIỆU QUẢ NHỮNG TÌNH HUỐNG CÓ BỐI CẢNH THỰC TẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Huỳnh Quang Nhật Minh

NN-NCCB103.01-2016.83

Nghiên cứu các tính chất chuyển tải của một số vật liệu đơn lớp tựa graphene (silicene, phospherene, MoS2 đơn lớp) dưới tác dụng của trường điện từ ngoài

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Nguyen Thi Thanh Nhan, Tong Sy Tien, Nguyen Dinh Hien

NN-NCCB103.01-2017.68

Chuyển pha trật tự trong các hệ điện tử tương quan mạnh

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Van Nham (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Nguyen Huu Nha, Do Thi Hong Hai, Ninh Quoc Huy

NN-NCCB101.03-2017.23

HỆ LAI NGẪU NHIÊN: DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN, ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC ỨNG DỤNG

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ng. Thanh Diệu (Chủ nhiệm), Ng. Hải Đăng, Trần Quân Kỳ, Tr. Thiện Thành

NN-NCCB602.05-2016.01

Thơ Việt Nam đương đại giai đoạn từ 1986 đến nay từ góc nhìn văn hóa.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuấn, Trần Hữu Phong, Hoàng Thị Hồng Hà

NN-NCCB101.04.2014.26

Một số kết quả về mặt f-cực tiểu và f-cực đại kiểu không gian trên các đa tạp với mật độ

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Đoàn Thế Hiếu (Chủ nhiệm)

NN-NCCBT.08-TN-30

Nghiên cứu dự báo nguy cơ các tai biến thiên nhiên (lũ lụt, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá, xói lở bờ sông) lưu vực sông Hương và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại (2007 - 2008)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Hoàng Sơn

NN-NCCB16-XH-19

Quyền con người qua các bản Hiến pháp từ Việt Nam dân chủ cộng hoà đến Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Thị Hoài Thu (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thảo

NN-NCCB103.01-2015.92

Đối xứng của các tương tác trao đổi và tính chất của một số hệ từ tính nano

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thành Công (Chủ nhiệm), Phạm Hương Thảo, Nguyễn Từ Niệm, Nguyễn Duy Huy