Dữ liệu đề tài

NN-NCCB-106.05-2019.22

Ảnh hưởng của than sinh học (biochar) được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau đến lên men dạ cỏ và phát thải mêtan trong điều kiện in vitro

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Thân Thị Thanh Trà, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan

NN-NCCBSCNTY2017-4

Tình hình nhiễm liên cầu khuẩn (Streptococcus spp.) ở lợn đưa vào giết mổ tại lò mổ tập trung, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Phương; Trần Huỳnh Tiến; Huỳnh Trương Nghi Dung, Bùi Thị Hiền (Chủ nhiệm)

NN-NCCB105.99-2016.26

Nghiên cứu đặc điểm, thành phần khoáng sét và mối quan hệ của nó với thành phần dung dịch đất phân bố ở vùng đồi núi miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Lê Đình Huy, Nguyễn Phúc Khoa, Hoàng Thị Thái Hòa, Trần Thị Văn Thi, Trần Ngọc Tuyền, Trần Thị Xuân Phương

NN-NCCB106.11-2012.88

Phân lập hoạt chất và thử nghiệm hiệu lực phòng trừ phòng trừ sâu hại cây trồng của cây đậu dầu Pongamia pinnata (L.)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Trần Thị Nga

NN-NCCB60.62.16

Ứng dụng công nghệ thông tin thành lập bản đồ địa hình số từ dữ liệu đo của máy toàn đạc điện tử trong điều kiện tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Trung Kiên

NN-NCCB106.16.60.09

Sự tương hợp giữa thuốc trừ sâu và ong ký sinh Neochrysocharis okazakii Kamijo (Hymenoptera: Eulophidae) trong hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên rau

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa, Lê Văn Hai, Lê Khắc Phúc, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Mỹ Hương