Dữ liệu đề tài

DHH2018 – 02 - 108

Nghiên cứu giải pháp phục hồi sinh kế của ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước, Trần Cao Úy, Nguyễn Thị Chung

DHH2018-02-110

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả mô hình trồng xen gừng và dứa trong vườn cao su kiến thiết cơ bản ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Phương Đông (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Văn Đức, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Viết Chiến

DHH2018-02-112

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng bền vững đất ngập nước tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), NguyễnThị Hồng Mai, Nguyễn Bích Ngọc, Trịnh Ngân Hà, Châu Võ Trung Thông

DHH2018-02-104

Thử nghiệm sản xuất giống cá Bống bớp (Bostrichthys sinensis, Lacepède, 1801) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Minh Tuệ, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Thị Phương Lan

DHH 2017-02-90

Nghiên cứu sản xuất giống và ương nuôi cá Chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Đức Nghĩa (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu An, Nguyễn Phi Nam, Trần Thị Thu Sương

DHH2017-02-87

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây Vanilla (Vanilla planifolia) ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Triêu Hà (Chủ nhiệm), Lã Thị Thu Hằng, Trần Thị Phương Nhung, Trần Thị Xuân Phương, Vũ Tuấn Minh

DHH2017-02-86

Thu thập bảo tồn và tuyển chọn một số giống lúa nếp năng suất, chất lượng cao phục vụ công tác chọn tạo giống tại miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Cơ (Chủ nhiệm), Trương Thị Diệu Hạnh, Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Hoàng Trọng Kháng

DHH2017-02-98

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để đa dạng hóa sản phẩm từ trái vả (Ficus Auriculata lour) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Quốc Sinh

DHH2017-02-96

Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, ngắn ngày, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với thời tiết hạn hán ở vùng bắc miền trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Kháng, Trần Phương Đông