Dữ liệu đề tài

DHH2019-02-123

Xây dựng bản đồ trực tuyến các nhà vườn truyền thống trên địa bàn thành phố Huế phục vụ công tác quản lý và du lịch

Lĩnh vực: Trắc địa học và bản đồ học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thùy Hương (Chủ nhiệm), Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Thị Diệu Hiền

DHH2019-02-117

Đánh giá tình hình xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp thích ứng cho sử dụng đất trồng lúa tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Thị Hải (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Hữu Ngọc Thanh

DHH

Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Nhật (Chủ nhiệm), Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trương Văn Đàn

DHH2019-02-124

Nghiên cứu thực trạng và hiệu quả sản xuất lúa hữu cơ theo hình thức hợp đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Thiện Tâm, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh

DHH2019-02-122

Khả năng sinh trưởng và năng suất thịt của các tổ hợp lai giữa bò đực Red Angus, Droughtmaster, Charolais với bò cái lai Brahman nuôi trong nông hộ tại tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Trần Ngọc Long, Nguyễn Thị Mỹ Linh

DHH2018 – 02 - 108

Nghiên cứu giải pháp phục hồi sinh kế của ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tại tỉnh Thừa Thiên Huế sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Viết Tuân, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước, Trần Cao Úy, Nguyễn Thị Chung

DHH2018-02-110

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả mô hình trồng xen gừng và dứa trong vườn cao su kiến thiết cơ bản ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Phương Đông (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Văn Đức, Châu Võ Trung Thông, Nguyễn Viết Chiến

DHH2018-02-112

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng bền vững đất ngập nước tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), NguyễnThị Hồng Mai, Nguyễn Bích Ngọc, Trịnh Ngân Hà, Châu Võ Trung Thông