Dữ liệu đề tài

B2017-DHH-42

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn có ích Bacillus sp. phòng trừ bệnh héo rũ và kích thích sinh trường lạc tại miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm), Nguyễn Vĩnh Trường, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Xuân Phương, Lã Thị Thu Hằng, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Nhung

B2017-DHH-43

Nghiên cứu phục hồi và phát triển bền vững các loài mây nước dưới tán rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Hồ Thanh Hà, Dương Văn Thành, Hoàng Văn Dưỡng, Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Hợi, Lê Thái Hùng, Hồ Đăng Nguyên

B2016-DHH-28

Nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng giàu GABA (γ-aminobutyric acid) từ nguyên liệu búp chè (Camellia Sinensis (L.) O. Kuntze)

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quốc Sinh (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Diễm Hương, Lê Thanh Long, Đỗ Thị Bích Thủy, Hồ Sỹ Vương, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Chí Bảo

B2016-ĐHH-11

Nghiên cứu tạo vỏ bao hạt giống các loại hạt ngũ cốc từ nanochitosan và Pseudomonas putida

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hiền Trang (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hà, Lê Thanh Long, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Thy Đan Huyền

B126/HĐ - PVCNN

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược trên lợn và gà

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Ngoan (Chủ nhiệm), Văn Ngọc Phong, Võ Thị Minh Tâm, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hoàng Chung

B106-NN.02-2014.12

Phân tích đa dạng di truyền của quần thể nấm đạo ôn hại lúa (Magnaporthe oryzae) ở miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ nhiệm), Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Triêu Hà, Phan Thị Phương Nhi

B2016

Nghiên cứu các cơ chế phá hoại mặt đường bê tông nhựa trong điều kiện khí hậu tại Bắc Trung Bộ và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và ngăn ngừa các tác hại.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Việt Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Quý Tuấn, Trần Đức Hạnh