Dữ liệu đề tài

01-2018

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm)

DP-DTTTH.2017.KC.05

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu thân thiện môi trường tại đầm Lập An huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa

DP-DTHT-2017-DA

Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng các giống ớt cay chất lượng cao tại thị xã Hương Trà

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Kháng, Phạm Thị Mùi

DP-DTQN2017-1

Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Trần Phương Đông, Phan Thị Bé, Nguyễn Quốc Sinh, Hồ Sỹ Vương, Lã Thị Thu Hằng, Hoàng Trọng Kháng, Lê Khắc Phúc

DP-DT2017-2018

Điều tra dịch tễ học, định type vi rút Cúm gia cầm độc lực cao tại tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Hòa (Chủ nhiệm), , PHạm Hồng Kỳ,, Trần Công Tám, Phạm Hồng Kỳ, Cao Thị Hải, Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Thị Ngọc.

DP-DT2016-2017

Xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Dương Thanh Hải, Bùi Thị Hiền, Trần Quang Vui

DP-DT KHGL 04-16

Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong trồng thủy canh và bảo quản sau thu hoạch đối với cây cà chua và cây cải xanh.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Nam Phong (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Văn Huế, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Quy, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Trang (GL)

DP-DTDASXTN -2016

Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Huế, Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Thị Diễm Hương, Lê Thanh Long, Trần Ngọc Khiêm, Đoàn Thị Thanh Thảo, Trần Thanh Quỳnh Anh, Võ Quyết Tiến, Phạm Thị Ngọc Anh

DP-DTTTH.2015-KC08

Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Kim Toản, Trần Phương Đông, Trương Thị Hồng Hải, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Hữu Ánh, Lê Thành Phước