Dữ liệu đề tài

DP-DT

“Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai Zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi”

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, CHĂN NUÔI, Sinh trưởng và phát triển của động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng

01-2018

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển vùng ớt Xiêm rừng tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Truyền (Chủ nhiệm)

DP-DTTTH.2017.KC.05

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất công nghệ nuôi hàu thân thiện môi trường tại đầm Lập An huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Chất (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Võ Đức Nghĩa

DP-DTHT-2017-DA

Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng các giống ớt cay chất lượng cao tại thị xã Hương Trà

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Kháng, Phạm Thị Mùi

DP-DTQN2017-1

Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Trần Phương Đông, Phan Thị Bé, Nguyễn Quốc Sinh, Hồ Sỹ Vương, Lã Thị Thu Hằng, Hoàng Trọng Kháng, Lê Khắc Phúc

DP-DT2017-2018

Điều tra dịch tễ học, định type vi rút Cúm gia cầm độc lực cao tại tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Hòa (Chủ nhiệm), , PHạm Hồng Kỳ,, Trần Công Tám, Phạm Hồng Kỳ, Cao Thị Hải, Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Thị Ngọc.

DP-DT2016-2017

Xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hòa, Dương Thanh Hải, Bùi Thị Hiền, Trần Quang Vui

DP-DT

Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ngày tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương, Võ Văn Quốc Bảo, Tống Thị Quỳnh Anh, Lê Thanh Long, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Đức Chung, Trần Ngọc Khiêm, Đoàn Thị Thanh Thảo, Trần Thanh Quỳnh Anh, Võ Quyết Tiến, Phạm Ngọc Anh