Dữ liệu đề tài

CS-DT

Dự báo sản lượng lúa tỉnh Thừa Thiên Huế bằng mô hình toán học

Lĩnh vực: Thống kê
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Phạm Thị Thảo Hiền (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Hồng

TNH2019-4

Nghiên cứu khả năng khống chế nhện đỏ Tetranychus urticae Koch hại sắn của bọ rùa đen nhỏ Stethorus punctillum Weise trong nhà lưới

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Hoàng Đông

CS-DT

Đánh giá tình hình phát triển vườn hộ ở một số xã vùng gò đồi của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Nông lâm kết hợp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Quang Vĩnh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trương Đỗ Minh Phượng (Chủ nhiệm), Hồ Nhật Linh

164/HĐ-ĐHNL-KHCN

Thử nghiệm nuôi sinh khối Copepoda phân lập từ ao nuôi tôm tại Thuận An

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Minh Tuệ, Nguyễn Phi Nam, Trần Thị Thu Sương

CS-DT

Xác định nguyên nhân gây hại, đưa ra biện pháp quản lý và xây dựng mô hình quản lý dịch hại sen tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Khoa Nông học
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm)

162

Ảnh hưởng các loại thức ăn khác nhau lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của rạm (Varuna litterata) tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Phạm Thị Phương Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy

CS-DT-TCKCN2019-4

Nghiên cứu, thiết kế và lắp đặt một số mạch điện tử ứng dụng vi điều khiển PIC 16F877A dùng trong thực hành

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Hồ Văn Dũng (Chủ nhiệm), Khương Anh Sơn

CS-DT

Đánh giá thực trạng sản xuất cây giống của hệ thống vườn ươm cây lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Giống cây rừng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Ngô Thị Phương Anh, Phạm Thị Phương Thảo

CS-DTHĐNCKH2019

Tìm hiểu thực trạng tiêu thụ của các cửa hàng kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn và đặc điểm tiêu dùng của khách hàng trên địa bàn Tp.Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Trần Cao Úy

CS-DT

Khảo sát quá trình tách chiết và đánh giá khả năng kháng của dịch chiết từ rau kinh giới.

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Trần Thanh Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Vân Anh, Đoàn Thị Thanh Thảo