Dữ liệu đề tài

QT-DA

Effect of Selko pH on reproductive performance of sows and growth of suckling piglets

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Lê Đức Thạo, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Minh Hoàn

QT-DA

DỰ ÁN TRỒNG SEN TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Người tham gia: Lê Khắc Phúc

QT-DA2017

Effect of femented cassava pulp and cassava foliage on the fattening buffalo at small household scale in central Vietnam

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng, Trần Sáng Tạo

QT - DA: I-3-S-6229-1

Determinants of Adoption of Sustainable Land Management Practices among Smallholder Farmer Groups in Uplands of Vietnam: a case study in Central Vietnam

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thành (Chủ nhiệm), Lê Văn Nam, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Cao Úy

QT-DA

Joint endeavour to enhance dairy and beef production in Vietnam, Uganda & Ethiopia through monitoring of Negative Energy Balance in early lactation

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Đình Phùng (Chủ nhiệm), Đinh Văn Dũng, Nguyễn Minh Hoàn

MIRSA-3

The development of integrated cultivation technologies that reduce greenhouse gas emissions for paddy rice in Asia (MIRSA3)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Xuân Phương, Hoàng Hải Lý, Nguyễn Trung Hải, Nguyễn Thị Giang, Trần Đăng Tuấn Vũ

QT-DA

Vegetable supply chain organization report (distribution network), with SWOT analysis

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Hương, Nguyễn Quốc Sinh, Nguyễn Thy Đan Huyền, Trần Thanh Quỳnh Anh

QT-DA

Vegetable supply chain organization report (distribution network), with SWOT analysis

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Quốc Sinh, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Thy Đan Huyền, Phan Đỗ Dạ Thảo

QT-DA

Commercially available organic fertilizers in rice farming of Central Vietnam: Assessing key producers and application by farmers

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Hải Lý, Trần Thị Xuân Phương, Trần Đăng Tuấn Vũ

QT-DA

Nghiên cứu ảnh hưởng Probiotics, prebiotics, synbitics lên khả năng kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Thị Xuân Hồng, Trần Thị Thu Sương

QT-DA

Rủi ro đến sức khỏe cộng đồng do vi khuẩn Streptococcus nhóm B trong nuôi trồng thủy sản tại các nước Đông Nam Á

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Thị Huế Linh, Nguyễn Đức Thành

QT-DA

Nghiên cứu miễn dịch cá rô phi và phát triển vắc xin bất hoạt cho bệnh Streptoccous agalactiae gây bệnh trên cá rô phi

Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Huế Linh, Trương Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân Hồng