Dữ liệu đề tài

QT-DAQN-2018

Improvement of Seed Rice production for Dien Phuoc Cooperative

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm)

QT-DAQT-MERKAN/2018

Effects of forage sources in fermented total mixed ration (FTMR) on nutrient digestibility and methane emission in growing cattle

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Bả, Võ Thị Minh Tâm

QT-DACNTY2018-2

Studies on production of single cell protein by Pichia Kudriavzevii in solid state fermentation of cassava starch with pilot scal to feed for poultry

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hồng (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Dương Thanh Hải, Nguyễn Hải Quân

QT-DACNTY2018

Effect of fermented cassava pulp and cassava foliage on the fattenning buffalo at small household scale in central Vietnam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng

QT-DACNTY2018-1

Assessment and development of polycuture models in aquaculture in Tam Giang lagoon, Thua Thien Hue province.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ nhiệm), Tôn Thất Chất, Nguyễn Khoa Huy Sơn

QT-DA_1

Phát triển vật liệu gel chitosan, ứng dụng gieo trồng trong điều kiện hạn hán

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Văn Hậu (Chủ nhiệm)

QT-DAJ-3-A-6020-1

Enhancing Climate Change Adaptation Capacity for Smallholder Upland Farmers in North Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Trần Cao Úy, Nguyễn Văn Thành

QT-DA123456

Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý tài nguyên (Việt Nam- tài trợ của Canada)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn An, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Đức Ngoan

QT-DAVLIR - 2016

Phát triển quy trình chuẩn trong xây dựng chương trình đào tạo - Trường hợp nghiên cứu cho ngành Khoa học cây trồng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Đức (Chủ nhiệm), Châu Võ Trung Thông, Trần Phương Đông

QT-DAMEKARN2015

Nutrient enriched cassava by-product for feeding growing pigs in Central Viet Nam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu

QT-DAC-2016-83

Đánh giá mô hình nước khô xen kẻ (AWD) ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Hữu Hòa, Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Thị Giang

QT-DAHTQT2016-2

Sử dụng bã sắn lên men để thay thế bộ cá trong khẩu phần ăn của lợn

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hồng (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải, Nguyễn Hải Quân, Phan Thị Hằng