Dữ liệu đề tài

B

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển quạt gió để tối ưu hóa chế độ làm việc tủ đông gió trong các nhà máy thủy sản

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin không xếp vào mục nào khác, Kỹ thuật thực phẩm
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hoàng Minh Tuấn (Chủ nhiệm), Đoàn Văn Nghị, Hà Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thủy Tiên

BCTV_NTT4

So sánh Hiến pháp các quốc gia ASEAN

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuận

BCTV_PDP1

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Chẽm (Lates calcarifer) ở Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc

BCTV_PCN1

Nghiên cứu quá trình xử lý nước bằng vật liệu diatomite Phú Yên được phủ bằng TiO2 kích thước nano

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Cẩm Nam

B2009-17-171 TĐ

Phát triển kĩ năng sử dụng thiết bị dạy học cho sinh viên ngành vật lí sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Quế

BCTV_NNM2

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp Staphylococcal enterotoxin B (SEB) phục vụ cho tạo kit phát hiện nhanh ngộ độc thực phẩm do tụ cầu vàng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nghiêm Ngọc Minh

BCTV_TVL1

Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng quy trình nghiệp vụ kế toán

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lăng

BCTV_NTT1

Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chuẩn và quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thuận

B2010-06-169

Nhiệm vụ thử nghiệm và hoàn thiện giáo trình ATVSLĐ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Đình Đào

B2010-TN03-05

Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Lan

B2010-TDA01-20- TRIG

Nghiên cứu đề xuất phương pháp t nh xói lở trụ cầu

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Hùng

B2010-13-55

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp thúc đẩy sinh viên Trường đại học Nha Trang học tập tốt

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phước Lượng