Dữ liệu đề tài

36/QĐ-UBND

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học tỉnh Quảng Trị thông qua hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Thị Hương (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên, Đinh Thị Hồng Vân, Hoàng Kim Toản, Phan Minh Tiến

DP-DTTTH.2015-KX.01

Vai trò gia đình và dòng họn với sự phát triển xã hội Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Bang (Chủ nhiệm)

DP-DTCNC-10/2015

Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình sản xuất giống cây Gấc và quy trình thâm canh Gấc thương phẩm tại Nghệ An

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Đình Thi (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thành nf, Phạm Duy Thái nf, Nguyễn Ngọc Hoàng nf, Nguyễn Văn Trường nf

DP-DTNVHQUANGLOI

NHÀ VĂN HÓA XÃ QUẢNG LỢI

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

DP-DTDINHGIAOTAC

trùng tu và bảo tồn Đình Giao Tác xã Thuận Lộc

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

DP-DTLABO

Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Labo xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Sĩ Châu (Chủ nhiệm)

DP-DT(Cấp Thành phố - TP Huế)

Xây dựng bộ công cụ phục vụ việc dạy và học môn Tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tường Lân, (Thư ký ĐT)

DP-DT-2013-2016

Nghiên cứu bổ sung và phân bổ ngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến

DP-DTGL-2013

Nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp Gia Lai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Duy Thuận

DP-DTTTH 05-07

Ứng dung mô hình hóa và GIS trong giảm thiểu hiện tượng ngập úng cục bộ một số tuyến đường giao thông chính ở thành phố Huế.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Xuân Ngọc; (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuyên, Hoàng Ngô Tự Do, Lê Đình Thuận

DP-DTCTV_PCS4

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình công nghệ xử lý mùi hôi sinh ra từ hoạt động chăn nuôi heo tại Bình Dương

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Chí Sỹ

DP-DT01-NT/ACP/CQS 1.1

Khảo sát thực trạng và chuyển giao mô hình sản xuất tỏi theo hướng an toàn tại Ninh Thuận

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Chánh, Phan Công Kiên; Phạm Văn Phước; Lê Đình Điểu; Phạm Quốc Tý; Nại Thành Nhàn