Dữ liệu đề tài

DTQG

Study on dynamical model considering incremental constitutive relationship of magnetorheological damper

Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Minh Cường, Ma Ran (Chủ nhiệm)

NN-NCCB

Hệ lai ngẫu nhiên: Dáng điệu tiệm cận, điều khiển và các ứng dụng

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trần Thiện Thành

NN-NCCB000000000

Áp dụng mô hình Free Walking Tour trong thực hành nghề du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm, Trương Tiến Dũng

NN-DTKXKHCN-BĐKH/16-20

Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Hải (Trường ĐH Mỏ - Địa chất) (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thảo (Trường ĐH Mỏ - Địa chất), Ngô Xuân Thành, Hoàng Văn Long, Bùi Hoàng Bắc, Trần Xuân Trường, Hoàng Ngô Tự Do

CS-DTSPHN-10.605 NCS

Chính sách của Mỹ đối với Anh trong việc mở rộng lãnh thổ (1787-1861)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thành Nam

NN-NCCB04

SUSTAINABLE TOURISM PRACTICES BY BUDAPEST ZOO AND BOTANICAL GARDEN (HUNGARY)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm)

CS-DTTDMU2016

Xây dựng quy trình phân tích và áp dụng để đánh giá dư lượng nitrat, nitrit trong các loại rau ở thành phố Thủ Dầu Một

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Huỳnh Như (Chủ nhiệm), Thủy Châu Tờ, Nguyễn Thị Lợi

DP-DTTTH.2015-KX.01

Vai trò gia đình và dòng họn với sự phát triển xã hội Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Bang (Chủ nhiệm)

QT-DADT2016

Analyzing the impact of climate change on water resource availability and use in Gam River Basin, Northeast Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Ánh Phương

B cấp bộ

Lịch sử tư Tưởng Việt Nam tập III

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa, ,NGUYỄN TÀI THƯ (Chủ nhiệm), ,...

DP-DTCNC-10/2015

Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình sản xuất giống cây Gấc và quy trình thâm canh Gấc thương phẩm tại Nghệ An

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Đình Thi (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thành nf, Phạm Duy Thái nf, Nguyễn Ngọc Hoàng nf, Nguyễn Văn Trường nf

QT-DAKU 2015-2016

Land use types and soil characteristics in Huong Vinh commune, Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi, Saizen Izuru