Dữ liệu đề tài

TTH.2015-KC.09

Nghiên cứu áp dụng siêu âm - nội soi (EUS) trong chẩn đoán viêm tuỵ mạn

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Huy (Chủ nhiệm)

DP-DTTTH.2014-KC.17

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế và hiệu quả của một số mô hình can thiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Ngọc Thành (Chủ nhiệm), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Võ Văn Thắng, Đào Nguyễn Diệu Trang, Nguyễn Thị Kim Anh, Đoàn Vương Diễm Khánh, Nguyễn Khoa Nguyên, Hồ Thư, Lê Quang Phú

DP-DTTTH.2012-KC.08

Nghiên cứu tình hình bệnh Thalassemia trong cộng đồng người dân hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Thăng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Phan Thị Thùy Hoa, Lê Phan Minh Triết, Hà Nữ Thùy Dương, Trương Xuân Dũng; Phạm Hữu Trí; Trần Thị Phương Túy; Ngô Tứ Cương; Lê Quang Phú; Hồ Thư