Dữ liệu đề tài

DHH2018-06-56

Khai phá dữ liệu trong quản lý giáo dục đại học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Thu Giang (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Hoa Cương, Dương Thị Hải Phương, Nguyễn Văn Thành

ĐHH2016-06-39

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trương Thị Hương Xuân (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Ngọc Liêm, Dương Đắc Quang Hảo

DHH2016-06-43

Tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Chiến (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Mai Chiếm Tuyến, Trần Thị Giang

DHH2015-06-35

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH NẤM SÒ Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm)

DHH2015-06-33

Nghiên cứu marketing giáo dục nhằm hoàn thiện công tác quảng bá tuyển sinh bậc đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Trực (Chủ nhiệm), Trần Văn Hòa, Hồ Khánh Ngọc Bích, Tống Viết Bảo Hoàng

DHH2015-06-36

Đánh giá của người dân về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tài Phúc (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Hoàng Vọng

DHH2015-06-30

Đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc Trung Bộ qua mô hình ASK

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Trương Thị Hương Xuân, . Hiền

ĐHH

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Bích Ngọc (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Đức

DHH2014-06-25

Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dung đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hoà (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Dũng

DHH2012-06-13

Phân tích khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Phan Thị Thu Hương

DHH2013-06-18

Phân tích ảnh hưởng của phát triển du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chủ nhiệm), Hà Thị Hằng, Bùi Thị Tám, Lê Thị Kiều Thúy

DHH/2013

Nghiên cứu giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hòa, Lê Quang Trực, Phan Thị Nữ, Đào Duy Minh