Dữ liệu đề tài

DHH2016-06-43

Tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Chiến (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Mai Chiếm Tuyến, Trần Thị Giang

DHH2015-06-35

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH NẤM SÒ Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm)

DHH2015-06-33

Nghiên cứu marketing giáo dục nhằm hoàn thiện công tác quảng bá tuyển sinh bậc đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Trực (Chủ nhiệm), Trần Văn Hòa, Hồ Khánh Ngọc Bích, Tống Viết Bảo Hoàng

DHH2015-06-36

Đánh giá của người dân về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tài Phúc (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Hoàng Vọng

DHH2015-06-30

Đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Bắc Trung Bộ qua mô hình ASK

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Trương Thị Hương Xuân, . Hiền

DHH2014-06-25

Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dung đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hoà (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Dũng

DHH2012-06-13

Phân tích khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Hương (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hoàn, Phan Thị Thu Hương

DHH2013-06-18

Phân tích ảnh hưởng của phát triển du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chủ nhiệm), Hà Thị Hằng, Bùi Thị Tám, Lê Thị Kiều Thúy

DHH/2013

Nghiên cứu giải pháp phát triển tiểu thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hòa, Lê Quang Trực, Phan Thị Nữ, Đào Duy Minh

DHH2012-06-18

Đánh giá tình hình áp dụng mô hình Biogas và phân tích lợi ích chi phí một số mô hình biogas chọn lựa ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Bùi Dũng Thể, Trần Minh Trí, Nhiêu Khánh Phước Hải

DHH2011-06-01

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÀNG BAO DỮ LIỆU (DEA) ĐỂ PHÂN TÍCH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở VÙNG HẠ TRIỀU ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm)

DHH06-04

Nghiên cứu cách thức ứng phó của hộ nghèo với nghèo đói ở vùng ven phá Tam Giang tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Đức Tính (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Võ Việt Hùng