Dữ liệu đề tài

ĐHH

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ CHUẨN ĐẦU RA NĂNG LỰC TIẾNG ANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHUẨN ĐẦU RA ĐẾN HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ nhiệm)

DHH2016

Những ứng dụng của diễn ngôn vào giảng dạy ngôn ngữ và ngôn ngữ học cho bậc đại học và sau đại học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Xuân Dung (Chủ nhiệm)

DHH 2014-07-15

Đánh giá việc thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường trực tuyến triển khai cho 5 ngành đào tạo tại Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Phương Lan, Cái Ngọc Duy Anh, Huỳnh Thị Long Hà, Bảo Khâm (Chủ nhiệm)

DHH2014-07-14

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ-XÃ HỘI CỦA CÁC TỪ NGỮ VAY MƯỢN CÓ NGUỒN GỐC TIẾNG ANH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ BÁO CHÍ BẰNG TIẾNG VIỆT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Trương Bạch Lê

DHH2013-07-11

Ứng dụng công nghệ thông tin để rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm thứ nhất (thi đầu vào không phải khối D3) Khoa Tiếng Pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thu Hạnh, Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm, Trương Tiến Dũng, Trần Thị Thu Ba (Chủ nhiệm)

DHH2013-07-09

Dạy/học tiếng Pháp-ngoại ngữ hai trong tình hình mới tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Thách thức và giải pháp

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Kim Trâm (Chủ nhiệm), Trương Kiều Ngân

DHH2012-07-04

Nghiên cứu hoạt động giảng dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề xuất giải pháp hỗ trợ lộ trình phổ cập tiếng Anh bậc tiểu học của Bộ GD-ĐT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyen Vu Quynh Nhu, Pham Thi Tuyet Nhung

DHH2012-07-06

Nghiên cứu thử nghiệm khóa học tiếng Anh công sở theo nhu cầu của người học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Xuân Dung, Cái Ngọc Duy Anh