Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá giáo trình Life- preintermediate dưới góc độ giảng viên và sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chủ nhiệm), Huỳnh Thị Long Hà

CS-DTT2016-138-GD-NN

Nghiên cứu việc sử dụng hệ thống Moodle hỗ trợ giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên cho các lớp tiếng Anh A2 tại trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: LÊ CHÂU KIM KHÁNH (Chủ nhiệm), Nguyễn Hà Quỳnh Như, Nguyễn Lê Ngân Chinh

CS-DTT2016-136-GD-NN

Nghiên cứu nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra đánh giá của giáo viên Tiếng Anh tiểu học ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Bảo Ngọc

CS-DTT2015-113-GD-NN

Ứng dụng phần mềm hỗ trợ dịch thuật WORDFAST trong ngành biên phiên dịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTT2015-114-GD-NN

"Khảo sát thực trạng quản lý giờ tự học TACB của SVKC tại khoa TACN - Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế và một số giải pháp đề nghị"

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Chi (Chủ nhiệm)

CS-DTT20014-100-NV-NN

Nghiên cứu ý nghĩa văn hóa trong từ vựng tiếng Hán

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Linh Tú (Chủ nhiệm)

CS-DTT2013 - 20- GD - NN

Các hình thức tỉ dụ trong thành ngữ phản ánh đời sống xã hội của tiếng Việt và tiếng Trung.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trung Định, Đoàn Thị Minh Hoa, Trần Thị Giang Hiền

CS-DTT2013-88-GD-NN

ĐIỀU TRA CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC MÔN TIẾNG ANH ĐỂ ĐẠT CÁC CẤP ĐÔ THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU CỦA SINH VIÊN NĂM 1 KHOA DU LỊCH- ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Long Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTT2012-85-GD-NN

Nghiên cứu từ ngữ khí “吧”trong giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán đang sử dụng tại ĐHNN Huế và ứng dụng vào trong việc giảng dạy.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Cát Linh