Dữ liệu đề tài

TNH2019-4

Nghiên cứu khả năng khống chế nhện đỏ Tetranychus urticae Koch hại sắn của bọ rùa đen nhỏ Stethorus punctillum Weise trong nhà lưới

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Nguyễn Thị Giang (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Hoàng Đông

QT-DA

DỰ ÁN TRỒNG SEN TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Người tham gia: Lê Khắc Phúc

CS-DT

Xác định nguyên nhân gây hại, đưa ra biện pháp quản lý và xây dựng mô hình quản lý dịch hại sen tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Khoa Nông học
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm)

B2018-DHH-08-GEN

Nghiên cứu bảo tồn Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Lê Như Cương, Trần Thị Xuân Phương, Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Dung, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thị Giang

CS-DT-NH-2018

Nghiên cứu thành phần loài sâu hại và thiên địch bắt mồi ăn thịt trên cây lúa tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Hoàng Đông (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Giang

NN-NDT-TT-2017

Đánh giá sự dẫn dụ của pheromone kết hợp với bẫy dính đối với các loài sâu hại tại Việt Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm)

NN-NDT-2017

Nghiên cứu phương pháp nhân giống Sen đặc sản của Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm)

DP-DTHT-2017-DA

Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng các giống ớt cay chất lượng cao tại thị xã Hương Trà

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khắc Phúc (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Giang, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Trọng Kháng, Phạm Thị Mùi

DP-DTQN2017-1

Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồ Lam (Chủ nhiệm), Trần Phương Đông, Phan Thị Bé, Nguyễn Quốc Sinh, Hồ Sỹ Vương, Lã Thị Thu Hằng, Hoàng Trọng Kháng, Lê Khắc Phúc

B2017-DHH-09-QG

Nghiên cứu bảo tồn giống quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Lê Như Cương, Nguyễn Hồ Lam, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn THI Dung, Trần Thị Hoàng Đông, Hoàng Kim Toản, Hoàng Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Giang