Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu một số tập tính hoạt động của ong ký sinh Anagyrus lopezi trên rệp sáp bột hồng hại sắn Phenacoccus manihoti

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (Chủ nhiệm), Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

Nghiên cứu đánh giá đặc tính sinh trưởng và phát triển của một số giống Đậu biếc (Clitoria ternatea)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình

CS-DT-SCB01

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) trên các loại thức ăn khác nhau

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (gv hướng dẫn nhóm SV NCKH)

CS-DTGCB2018-01

Xây dựng các video phục vụ giảng dạy thực hành học phần Sinh học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình

DP-DT

Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển ở vịnh Xuân Đài tỉnh Phú Yên phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội”;

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Hữu Tình, Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn, Ngô Thị Bảo Châu

CS-DT01/2017/HĐ-KHCN

Ứng dụng công nghệ đèn LED trong trồng hoa Cúc giống Pha Lê vụ Đông Xuân 2017-2018 tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Nguyên Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Nhật, Hoàng Hữu Tình, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Hữu Thịnh

CS-DT 2017- 01

Tích hợp Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học nội dung Sinh học Phân tử của học phần sinh học Đại Cương, ở Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Duy Thuận (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Đặng Thị Thu Hiền

CS-DT19-2016

TÌM HIỂU KHẢ NĂNG LÀM SẠCH NGUỒN NƯỚC SÔNG NHƯ Ý Ở THÀNH PHỐ HUẾ BẰNG RAU DỪA NƯỚC (Jussiaea renpens L.)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Phan Thị Duy Thuận

CS-DTDHH_2015

Phương pháp tách chiết ADN ở một số rau, củ, quả trong điều kiện đơn giản.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Duy Thuận (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Đặng Thị Thu Hiền

DHH2014 - 02 - 44

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi giun quế (Perionyx ecavatus) từ rác thải hữu cơ hộ gia đình tạo nguồn phân bón sinh học

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền, Hoàng Hữu Tình (Chủ nhiệm), Phan Thị Duy Thuận, Vũ Thị Minh Phương