Dữ liệu đề tài

QPTKHCN.2018-KC.02CS

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh Neochrysocharis okazakii Kamijoo phòng trừ ruồi đục lá rau tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Giang, Hoàng Hữu Tình, Trần Thị Xuân Phương, Trần Thị Hoàng Đông

CS-DT

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây sâm Bố chính (Abelmoschus sagittifolius) được trồng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (GV Hướng dẫn nhóm SV NCKH) (Chủ nhiệm)

DHL-2020-CB-03

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm giun đất Amynthas rodericensis (Grube, 1879) xử lý nguồn chất thải chăn nuôi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thu Hiền, Vũ Thị Minh Phương

DHL-2020-CB-04

Đặc điểm sinh trưởng và năng suất của cây sả Java (Cymbopogon winterianus) tái sinh được trồng ở vùng đất gò đồi thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Phan Thị Duy Thuận

CS-DT

Xây dựng mô hình trồng sả tía Java và sản xuất tinh dầu sả tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (Chủ nhiệm), Trần Bá Tịnh, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Hữu Thịnh

CS-DT

Nghiên cứu một số tập tính hoạt động của ong ký sinh Anagyrus lopezi trên rệp sáp bột hồng hại sắn Phenacoccus manihoti

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (Chủ nhiệm), Vũ Thị Minh Phương

CS-DT

Nghiên cứu đánh giá đặc tính sinh trưởng và phát triển của một số giống Đậu biếc (Clitoria ternatea)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Trần Nguyên Thảo

CS-DT-SCB01

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) trên các loại thức ăn khác nhau

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ bản
Người tham gia: Hoàng Hữu Tình (gv hướng dẫn nhóm SV NCKH)

CS-DTGCB2018-01

Xây dựng các video phục vụ giảng dạy thực hành học phần Sinh học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình

ĐTCN.01/17

Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên sinh vật biển ở vịnh Xuân Đài tỉnh Phú Yên phục vụ quản lý tổng hợp và phát triển bền vững kinh tế - xã hội”;

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Đình Trung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Hữu Tình, Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn, Ngô Thị Bảo Châu

CS-DT01/2017/HĐ-KHCN

Ứng dụng công nghệ đèn LED trong trồng hoa Cúc giống Pha Lê vụ Đông Xuân 2017-2018 tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Nguyên Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Nhật, Hoàng Hữu Tình, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Hữu Thịnh

CS-DT 2017- 01

Tích hợp Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học nội dung Sinh học Phân tử của học phần sinh học Đại Cương, ở Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Duy Thuận (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Tình, Đặng Thị Thu Hiền