Dữ liệu đề tài

CS-DT2016

Nghiên cứu đặc tính sinh học của liên cầu khuẩn phân lập từ một số trại lợn tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chủ nhiệm)

CS-DTGF2015

Đánh giá tính mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn E. coli phân lập từ mẫu phân lợn con bị tiêu chảy nuôi trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Thắm

B126/HĐ - PVCNN

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược trên lợn và gà

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Ngoan (Chủ nhiệm), Văn Ngọc Phong, Võ Thị Minh Tâm, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hoàng Chung

QT-DAEvonik Industries Group

Estimation of the standardized ileal digestible lysine for coloured chickens

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Trung Thông (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Đào Thị Bình An

QT-DAPhytobiotics Germany

BỔ SUNG SANGROVIT WS VÀO NƯỚC UỐNG TRONG CHĂN NUÔI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Trung Thông (Chủ nhiệm), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hồ Lê Quỳnh Châu